Kapusvētki Saukas ev. lut. draudzē-Rite

  • Pormaļu kapos – 11:00
  • Melderišķu kapos – 13:00
  • Ilzes kapos – 14:30
  • Tiltiņu kapos – 16:00
print