Kategorija: Vakances

SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ piedāvā darbu pirtniece –  kasiere

SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ piedāvā darbu Pirtniece –  kasiere.

DARBA APRAKSTS

Pirtnieces pienākumi:

 1. Klientu plūsmas kontrolēšana;
 2. Epidemioloģisko noteikumu ievērošanas nodrošināšana;
 3. Veļas mazgāšana, žāvēšana un gludināšana pēc nepieciešamības;
 4. Pirts telpu mitrā uzkopšana un dezinfekcija 1(vienu) reizi nedēļā;
 5. Pirts koplietošanas telpu (koridors, tualetes) mitrā uzkopšana 3(trīs) reizes nedēļā;
 6. Logu, durvju, sienu, griestu mazgāšana pēc nepieciešamības, bet ne retāk, kā 3(trīs) reizes gadā;
 7. NMPD telpu mitrā uzkopšana  5(piecas) reizes nedēļā;

Kasieres pienākumi:

 1. Pirts – iekasēt par pirts pakalpojumiem;
 2. Lone     – mēneša    2,3,4 ceturdiena    – 6 stundas;
 3. Sauka   – mēneša         4 trešdiena       – 4 stundas;
 4. Elkšņi    – mēneša         3 otrdiena        – 4 stundas;
 5. Papildus – rēķinu, brīdinājumu, līgumu  piegāde klientiem, dzīvokļu apsekošana, rādījumu nolasīšana dzīvokļos,vizuālās apsekošanas aktu sastādīšana, mājas lietu dokumentācijas organizēšna un vešana un kārtošana.

Papildus nepieciešams:

SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ piedāvā  darbu struktūrvienības vadītājam

SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ piedāvā  darbu Struktūrvienības  vadītājam.

DARBA APRAKSTS

 1. Ikdienas un remonta  darbu plānošana,  organizēšana, nodrošināšana, avārijas situāciju novēršanas organizēšana SIA Viesītes komunālā pārvalde struktūrvienībās, sekojošiem komunālajiem pakalpojumiem:

1.1.Siltuma ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība;
1.2.Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) un atkritumu transportēšana atkritumu apglabāšanai poligonā;
1.3.Notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos. Asenizācijas pakalpojumi;
1.4.Ūdens ieguve, uzkrāšana, sagatavošana lietošanai, padeve un piegāde lietotājam;
1.5.Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana, apsaimniekošana un uzturēšana;
1.6.Pašvaldības izīrēto dzīvokļu remonts un uzturēšana;
1.7.Pirts pakalpojumi.

 1. Materiālu sagādes un piegādes nodrošināšana.
 2. Darbinieku darba laika uzskaite, darbu izpildes uzskaite un izpildes aktu sagatavošana.
 3. Citi saimnieciskās darbības nodrošināšanai neatliekami darbi.

Papildus nepieciešams:

SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ piedāvā darbu REMONTSTRĀDNIEKS komunālajā saimniecībā

SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’piedāvā darbu REMONTSTRĀDNIEKS komunālajā saimniecībā

DARBA APRAKSTS

 1.  Veikt vienkāršus ēku, ūdensvadu un kanalizācijas iekārtu  remontdarbus;
 2. Veikt konstrukciju nojaukšanu, labošanu, telpu tīrīšanu, smagumu pārvietošanu, atsevišķu elementu labošanu, nomaiņu, apmetuma veidošanu, labošanu, grīdas labošanu, krāsošanu, tapešu līmēšanu, vienkāršu koka konstrukciju apstrādi, veidošanu un labošanu, zemes darbus, zālāju pļaušanu, apstādījumu kopšanu, virsmu sagatavošanu, gruntēšanu,  apmetumu, špaktelēšanu, slīpēšanu, gruntēšanu, krāsošanu, utt.;
 3.  Veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

PIETEIKŠANĀS

Konkurss uz pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja amatu

Viesītes novada pašvaldība izsludina konkursu uz pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja amatu.  Pilna laika slodze, amatalga- 1112,00 EUR.

Amata prasības: 

 • Atbilstība Izglītības likuma 30.panta  4.daļas prasībām.
 • Izglītība atbilstoša Izglītības likumā un 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumos Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” noteiktajām prasībām.
 • Ne mazāk kā 3 gadi pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
 • Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma prasībām.

Amata kompetences:

 • Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
 • Iestādes darba plānošana un organizēšana.
 • Attiecību veidošana un uzturēšana.
 • Orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu.
 • Personāla vadība un darbinieku motivēšana.

Iesniedzamie dokumenti:

Viesītes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja amatu

Viesītes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja amatu.

Pilna laika slodze, amatalga- 864,00 EUR

Kvalifikācijas, prasmju un iemaņu prasības kandidātam:

 • augstākā humanitārā izglītība;
 • projektu vadīšanas pieredze;
 • iemaņas muzeja krājuma darbā, pētniecības darbā;
 • prasmes organizēt iestādes dokumentu pārvaldību;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un svešvalodu prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • pieredze muzeja vai pašvaldības kultūras iestādes vadīšanas darbā tiek uzskatīta par priekšrocību.

Iesniedzamie dokumenti:

SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” aicina darbā grāmatvedi

SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” aicina darbā grāmatvedi uz pilnu darba slodzi uz nenoteiktu laiku

Prasības:
– Iepriekšēja darba pieredze grāmatveža amatā;
– Zināšanas lietvedībā, lietišķā sarakstē;
– Pozitīvi domājoša, aktīva, komunikabla, laipna un atsaucīga personība;`
– Analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta par uzticēto darbu;

Amatalga: 720EUR (bruto mēnešalga)

Kandidātiem savus CV sūtīt uz  epastu:  ilga.laizane@viesite.lv līdz š.g. 19.jūlijam.

tālrunis: 22334744

 

Viesītes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekļa (vadītāja) amatu

Ievēlēšanas termiņš – 5 gadi

Amatalga- 900,00 EUR

Prasības kandidātam:

 • augstākā izglītība vai studējošais augstskolas pēdējā kursā;
 • pieredze uzņēmuma vai struktūrvienības darba organizācijā un vadīšanā;
 • vēlama darba pieredze sociālo pakalpojumu vai veselības aprūpes jomā;
 • zināšanas par uzņēmuma darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, par uzņēmuma finanšu un budžeta vadības principiem;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule, kurā ir aprakstīta profesionālā pieredze un nākotnes redzējums par uzņēmuma tālāko darbību;
 • dzīves apraksts (CV);
 • augstākās izglītības dokumenta kopija vai izziņa no mācību iestādes par studijām.

Dokumentus līdz 17.12.2018. plkst.17.00 iesniegt personīgi Viesītes novada pašvaldības Klientu apkalpošanās centrā Viesītē, Brīvības ielā 10, vai iesūtīt pa pastu: adrese Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237. Tālrunis saziņai: 26308473.

Darba sludinājums

Viesītes novada pašvaldība aicina darbā pieteikties santehniķi. Pieteikšanās līdz 18.06.2018.

Sīkāka informācija pa tālruni: 26670482

Darba sludinājums

SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” aicina darbā sociālo darbinieku uz nepilnu darba laiku.

PRASĪBAS:

 • Otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā ar sociālā darbinieka kvalifikāciju;
 • Valsts valodas prasmes augstākā līmenī (C1);
 • krievu valodas zināšanas profesionālā līmenī;
 • prasme strādā ar klientu lietām;
 • prasme strādāt ar normatīvajiem aktiem;
 • prasme organizēt un vadīt aprūpes darbu, vadīt nodarbības un organizēt pasākumus;
 • prasme strādāt ar klientu un veikt psihosociālo darbu;
 • papildus veikt sociālā aprūpētāja pienākumus;
 • nepieciešama sanitārā grāmatiņa.

Darbs pēc amata apraksta. Pieteikumu un CV iesūtīt uz e-pastu: viesitesvsac@inbox.lv, līdz 01.06.2018.gadam.

Sīkāka informācija pa telefonu: 29321169 (Solvita).

Aicinām pieteikties Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciālista amata vakancei

Viesītes novada pašvaldība aicina pieteikties aktīvu, aizrautīgu un radošu pretendentu jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciālista amatam. Darba līgums tiks slēgts uz noteiktu laiku. Pilna slodze.

SIA”Viesītes transports” aicina darbā D kategorijas autobusa vadītāju

SIA”Viesītes transports” aicina darbā D kategorijas autobusa vadītāju darbam regulārajos pasažieru pārvadājumos un komercreisos.

SIA”Viesītes transports” aicina darbā D kategorijas autobusa vadītāju

SIA”Viesītes transports” aicina darbā D kategorijas autobusa vadītāju darbam regulārajos pasažieru pārvadājumos un komercreisos.

Piedāvā darbu: autovadītājam

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” piedāvā darbu: autovadītājam (C kategorija, 95 kods). Priekšrocība pretendentam ar  traktorista tiesībām.

Pieteikties līdz š.g. 27.aprīlim.

Sīkāka informācija pa telefonu 25440203; 65234771; 26548136

Rites pagasta bibliotēkas vadītāja amats

Viesītes novada pašvaldība aicina pieteikties darbā uz Rites pagasta bibliotēkas vadītāja amatu.

Prasības pretendentiem: augstākā vai vidējā speciālā humanitārā izglītība, vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā, priekšrocības pretendentiem ar profesionālo izglītību bibliotēku darba jomā.

Labas valsts valodas prasmes, labas iemaņas darbā ar datoru, labas komunikācijas prasmes, spēja sadarboties, augsta atbildības sajūta, vēlme un prasme iesaistīties tematisko pasākumu organizēšanā.

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas iesniegt pašvaldības izpilddirektoram Alfonam Žukam līdz š.g.30.janvārim Brīvības ielā 10, Viesītē. Kontakttālrunis 26308473.

SIA JK pluss aicina darbā pārdevēju

piedava_darbu_tirdzniecibas_specialistamSIA JK pluss aicina darbā pārdevēju. Vairāk pa telefonu 29203762

 

Viesītes novada pašvaldība pieteikšanos uz Aprūpētāja amatu Rites pagastā

Prasības pretendentiem: pamatizglītība, teicamas valsts valodas zināšanas, precizitāte, komunikācijas prasmes, autovadītāja apliecība, personīgā automašīna. Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz š.g. 30.decembrim (darba laikā) Viesītes novada pašvaldības izpilddirektoram Brīvības ielā 10, Viesītē.

Tālrunis uzziņām: 26308473, 65245460

Viesītes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Rites pagasta pārvaldes vadītāja amatu.

Prasības pretendentiem: vidējā speciālā vai augstākā izglītība, valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likumam, krievu valodas zināšanas, datorprasmes ( MS Office un MS Excel), autovadītāja apliecība, saskarsmes un organizatoriskās prasmes.

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas iesniegt līdz š.g.28.decembrim (ieskaitot) Viesītes novada pašvaldības izpilddirektoram Brīvības ielā 10, Viesītē.

Tālrunis uzziņām: 26308473; 65245179

SIA”Viesītes transports” aicina darbā D kategorijas autobusa vadītāju darbam regulārajos pasažieru pārvadājumos un komercreisos

MBSprinter518_arpuseSIA”Viesītes transports” aicina darbā D kategorijas autobusa vadītāju darbam regulārajos pasažieru pārvadājumos un komercreisos.
Darba pienākumi:

 • Vadīt autobusu, kas pārvadā izglītības iestāžu skolēnus un to pavadošās personas, kā arī citus pasažierus atkarībā no norīkojuma;
 • Darbs ar kases aparātu;
 • Pasažieru apkalpošana;
 • Uzturēt transporta līdzekli tīrībā, kā arī tehniskā un vizuālā kārtībā;

Citu pienākumu veikšana saskaņā ar vadītāja rīkojumu