Tiek uzsākts projekts “Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrāde”

Latvijas vides aizsardzības fonds ar 2018. gada 1. marta lēmumu ir apstiprinājis projekta iesniegumu “Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrāde” Nr. 1-08/123/2018.

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ar Viesītes novada pašvaldību ir parakstījusi līgumu par projekta finansēšanas un izpildes kārtību un ir uzsākts projekts.

Projekta īstenošanas laiks ir no 04.06.2018 līdz 30.04.2019. gadam.

Projekta rezultātā tiks izstrādāts vietējās nozīmes plānošanas dokumentus – Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumi 2019-2034. gadam. Līdz šim laikam izmantojam Valsts zivsaimniecības pētniecības institūta izstrādāto dokumentu “Viesītes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi”, kas ir novecojuši.

Projekts tiek īstenots no valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzības aktivitātē“ ”Publisko ūdeņu pārvaldība” ietvaros. Projekta izmaksas ir EUR 8 712.00.

Projektu administratore Liene Maisaka

print