Jaunlaulātie aicināti doties pie sirdīm kā mīlestības simbola!

 

2016. gadā īstenotajā projektā  “No sirds uz sirdi”, kura mērķis bija uzlabot infrastruktūru, uzstādot mazās arhitektūras formu – no metāla izveidotas simboliskas sirds formas vienā no viesītiešu un tās viesu iemīļotā atpūtas vietā – Mīlestības saliņā, kura ir labi apmeklēta vieta. Divus gadus izgatavotās sirdis atradās Viesītes muzeja “Sēlija” teritorijā, bet šogad ir izveidota vieta pie Mīlestības takas, kur sirdīm ir īstā un paliekoša vieta. Mīlestības saliņa, Mīlestības taka ir vieta pastaigām, atpūtai, bērnu rotaļām. Aicinām jaunlaulātos doties pie sirdīm kā mīlestības simbola, lai saslēgtu savas sirdis, turpinot mūsu iesāktās tradīcijas. Vēlējums, lai sirdis, taka un viss pārējais, kas ir izveidots mūsu līdzcilvēku rokām, tiktu saglabāts un pienācīgi uzturēts. Mums visiem kopā par to jārūpējas, jāpieskata, mazāk jākritizē paveikto, bet ikvienam sava roka jāpieliek, lai tas ir objekts, ar ko lepoties, un pašiem arī ikdienā izmantot.

2016. gada pašvaldības organizētā projekta konkursā ar savu projekta iesniegumu “No sirds uz sirdi” startēja biedrība “Sēļu zīle”. Biedrība iepriekš ir īstenojusi vairākus vides projektus, vienu starptautisku Mūžizglītības GRUNDTVIG programmas projektu “Folk&Art”. To īstenojām kopā ar partneriem no Ungārijas, Portugāles, Somijas, Horvātijas. Šogad biedrība piedalījās pašvaldības organizētajā konkursā, lai ar savu iniciatīvu – projektu “Apmeklēt un iepazīt Vecā Stendera piemiņas vietu” uzlabotu šā objekta apkārtni un padarītu to pieejamāku. Objekts atrodas  Vārnavā, tas ir mūsu novada viens no tūrisma objektiem. Pateicoties Stendera biedrības aktivitātēm, savstarpējai sadarbībai starp Sunākstes baznīcas draudzi, Viesītes un Jaunjelgavas novadu pašvaldībām, vieta tiek sakopta un attīstīta, tādējādi kļūstot par pievilcīgu dabas objektu. Mūsu 2018.gada projekta mērķis ir popularizēt Viesītes novadu, vēsturi un personības, kuras atstājušas nozīmīgu kultūras mantojumu, uzlabojot pieejamību nozīmīgam tūrisma objektam – G.F. Stendera (saukts par Veco Stenderu) Ābices takai bijušās Mācītājmuižas teritorijā. Teritorijā paredzēts uzstādīt soliņus un atkritumu urnu.

G. Dimitrijeva, biedrības “Sēļu zīle” valdes priekšsēdētāja

  

print