Studentu plenērs Viesītē

Š.g. 15.-16. jūnijā Viesītē notika Latvijas Universitātes ĢZZF telpiskās attīstības plānošanas profesionālās maģistru studiju programmas pirmā kursa studentu plenērs, kura mērķis bija izstrādāt priekšlikumus Viesītes teritorijas attīstībai. Plenērā piedalījās 3 docētāji: Edgars Bērziņš, Pēteris Šķiņķis un Gunta Lukstiņa, 4 studenti, un 8 speciālisti no Viesītes novada pašvaldības.

Plenēra atklāšana notika 15. jūnijā Viesītes novada pašvaldībā. Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva prezentācijas veidā sniedza nelielu ieskatu par Viesītes novadu, tomēr neatklājot pārāk daudz, lai ļautu studentiem iegūt savus iespaidus par pilsētu. Plenēra atklāšanā piedalījās arī novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, kurš atzinīgi novērtēja šāda plenēra organizēšanu Viesītē, atzīmējot, ka mācību spēka un studentu skatījums, kā no malas ir ļoti svarīgs Viesītei. Pirmos iespaidus par Viesīti studentiem varēja gūt, ejot pastaigā pa Viesīti ar tūrisma gidu Jāni Dzimto, kurš ekskursijas laikā centās akcentēt Viesītes vēsturi, tūrisma objektus un vērtības. Ekskursijas laikā projektu administratore Liene Maisaka pastāstīja arī par īstenotajiem projektiem Viesītē. Pēc ekskursijas studentiem bija iespēja pašiem iepazīt un izstaigāt Viesīti pēc saviem ieskatiem un gūt informāciju, uzrunājot Viesītes iedzīvotājus. Vēlā pēcpusdienā G.Dimitrijeva ar viesiem devās uz nakšņošanas vietu Vārnavā. Vakarā tika apskatīta Stendera Ābices taka, Stendera kapu kalniņš, Sunākstes baznīca, Mācītājmuižas teritorija, Rudzīšu Vīnakalns, kā arī studenti aktīvi strādāja pie prezentāciju gatavošanas un ideju ģenerēšanas.

Otrā dienā Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja Ilma Svilāne plenēra dalībniekus uzņēma Viesītes muzeja ‘’Sēlija’’ ēkā ‘’Stradiņu skolā’’, kurā varēja iepazīties ar ekspozīciju. Tālāk sekoja studentu darba prezentācija “Kas varētu notikt Viesītē?”. Daži no studentu priekšlikumiem bija šādi: tagadējo vērtību izcelšana – vietējo ražotāju (Sēlijas) popularizēšana, izveidojot, piemēram, vienotu veikaliņu; vides objekta izvietošana uz Bānīša sliedēm, pasākumu organizēšana šajā teritorijā, kā arī tematiska maršruta izveide saistībā ar senajiem Bānīša ceļiem. Tāpat arī studenti bija izstrādājuši priekšlikumus jaunu cilvēku piesaistei Viesītē, kas pašlaik ir liela problēma. Viens no priekšlikumiem bija koprades telpas radīšana, kas ļautu cilvēkiem strādāt attālinātu darbu klusā teritorijā, kā arī nepiespiestā gaisotnē. Studentu skatījums rosināja klātesošajos uz karstām diskusijām. Studenti, kas ir profesionāļi katrs savā jomā, radīja ļoti ierosmi turpmākajam darbam. Plenēra nozīmīgumu ļoti augstu novērtēja Viesītes novada pašvaldības jaunie speciālisti, kam klausoties studentos un docētājos, radās vīzija, par to, ko nākotnē vēlamies īstenot.

Plenēram noslēdzoties uzrunu teica Viesītes novada pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse, kas šo plenēru atbalstīja ar savu klātbūtni. Telpiskās attīstības plānošanas plenērs ir lieliska iespēja palūkoties uz šķietami pierastām lietām pavisam citādāk, atrast kaut ko jaunu jau esošajā vidē. Bieži vien savā ikdienas steigā mēs nespējam saredzēt tās lietas, ko ierauga cilvēks “no malas”. Liels paldies Latvijas Universitātes ĢZZF Telpiskās attīstības plānošanas profesionālās maģistru studijas vadītājai, pirmā kursa studentiem un docētājiem. Mums bija liels prieks Jūs uzņemt Viesītē! Viesītes novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vārdā saku lielu paldies, visiem interesentiem, kuri piedalījās plenērā un novērtēja jauno speciālistu darbu.

Projektu administratore L.Maisaka un Sabiedrisko attiecību speciāliste D.Sala

          

print