Elkšņos atklāj projektu “Atīvās atpūtas vietas laukuma labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā”

2018. gada 21. jūlijā Elkšņu pagasta svētku ietvaros ar svinīgu lentas pārgriešanu tika atklāts Lauku atbalsta dienesta administrētais LEADER programmas projekts “Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā” Nr. 17-050-AL24-A019.2203-000004. Lentas pārgriešanā piedalījās Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, Elkšņu pagasta pārvaldnieks Dainis Černauskis un Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva.

Projekts ir LEADER programmas aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas apakšpasākuma 1 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta mērķis bija izveidot labiekārtotu aktīvās atpūtas vietu Elkšņu ciemā. Labiekārtotajā aktīvās atpūtas laukumā uzstādīja mazās arhitektūras formas – lapeni, šūpoles, kāpšanas piramīdu un vilcieniņu bērniem, izveidotja āra dambretes laukumu, uzstādīja informatīvo stendu.  Būvdarbus veica SIA “MK Dizains”, būvuzraudzību – SIA “La Konsultants”.

Projekta kopējā summa ar PVN ir 31612.72 EUR, tai skaitā attiecināmās izmaksas 30161.72 EUR, no kurām 27145.55 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums jeb publiskais finansējums.  Pašvaldības līdzfinansējums 3016.17 EUR

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Projektu administratore Liene Maisaka.

Foto: Linda Luksteniece, Laura Černauska – Krakta

   

print