Projekta ietvaros iespējams apmeklēt bezmaksas nūjošanas nodarbības

Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros aicinām novada iedzīvotājus apmeklēt nūjošanas nodarbības, kas notiks septembrī:

  • Viesītē – 04.09.; 11.09.; 18.09.; 25.09.2018, pulcēšanās Viesītes stadionā plkst. 17:00
  • Lonē – 06.09.; 13.09.; 20.09.; 27.09.2018 – , pulcēšanās pie pagasta pārvaldes plkst. 17:30

Pieteikšanās zvanot no 09:00 – 18:00 pa tālruni 29774759 (Sandra).

Vienas nodarbības ilgums 2 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda ir 45 minūtes).

Nodarbības vadīs Gundega Klibiķe.

Nūjošana uzlabo veselību, veicina veselīgu sirds un asinsrites darbību, kā arī mazina ķermeņa svaru. Īpaši šīs nodarbības piemērotas sēdoša darba darītājiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 47 515,00 EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 40387,75 EUR un valsts budžeta finansējums 7127,25 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 12.2019.

Attīstības un plānošanas nodaļa aicina iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm, plānotajiem pasākumiem vai izmaiņām, kas tiks publicēti pašvaldības mājaslapā www.viesite.lv un laikrakstā „Viesītes novada vēstis”.

Projektu administratore Liene Maisaka

print