Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti piedalās mācībās

Jau trešo gadu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Reģionālās politikas departamenta speciālisti organizēja mācības attīstības pašvaldību attīstības plānošanas un projektu speciālistiem ES fondu jautājumos. Šogad tās notika Dobeles novada Bikstu pagastā. No Viesītes novada pašvaldības bijām trīs speciālisti: Silvija Eglīte, Liene Maisaka un Gunta Dimitrijeva. Trīs dienu garumā mācījāmies kopā ar kolēģiem no visas Latvijas VARAM speciālistu, pieaicināto lektoru un profesionālās izaugsmes treneru Pētera Rimšas un Ivara Ruņģa vadībā. Bez jaunu zināšanu un prasmju apguves, programmā bija iekļautas tematiskās vizītes uz objektiem, kuros īstenoti Eiropas Savienības finansēti projekti. Apmeklējām uzņēmumu “Dobeles dzirnavnieks”, sveču ražotni “Baltic candles”, Dārzkopības institūtu “Valsts Dobeles Dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu stacija“, Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeju “Pikšas”. Strādājām darba grupās apgūstot zināšanas par ES fondu projektu vadības kultūru. Galvenās tēmas, kuras apguvām – projektu vadība ikdienā, iestāžu un projektu organizācija, komunikācijas veidi, uzsākšanas sanāksmes darba kārtība, projekta mērķu piramīda, projekta dzīves cikls un posmi, riski, to analīze un vadība.

Mācību dalībniekiem tika prezentētas tēmas par attīstības plānošanu kā priekšnosacījumu ES fondu piesaistei, ES fondu ietekmi uz Latvijas ekonomiku, Par atbalsta iespējām pašvaldībām pēc 2020.gada un ES budžetu 2021. – 2027.gadam “Moderns budžets, kas aizstāv, aizsargā un dod iespējas” informēja VARAM Reģionālās politikas departamenta direktors R. Bremšmits. Prezentācijā par mācību un pieredzes apmaiņas programmu URBACT (Eiropas Teritoriālās sadarbības programma Interreg, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds) klausījāmies par programmu un par konkrētu projektu, kas bija vērsts uz lauku un pilsētu mijiedarbību nodarbinātības un vietējās uzņēmējdarbības veicināšanai. Uzņēmēju atbalstam Latvijā darbojas 15 inkubatori, kas sniedz atbalstu fiziskām personām un komersantiem, nodrošinot uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijas, apmācības un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantus. Ja mēs vēlamies, lai mūsu uzņēmumi konkurētu globālajā tirgū arī inkubatoriem ir jābūt konkurētspējīgiem globālā līmenī. Par remigrāciju kā vienu no reģionālās attīstības veicināšanas instrumentiem, klausījāmies Kurzemes plānošanas reģiona pieredzi.

Projektu administratores Lienes Maisakas atziņas: “Man kā jaunam speciālistam pašvaldībā šī vasaras skola – nometne bija lieliska pieredze un iedvesma turpmākajam darbam. Man ļoti patika otrā diena, kura visa tika pavadīta, klausoties un mācoties pieredzējušos profesionālās izaugsmes treneros – Pēterī Rimšā un Ivarā Ruņģī. Kur sākotnēji šī diena likās, ka būs visgarākā un varbūt pat garlaicīgākā, tad kopumā izvērtās par interesantāko, aizraujošāko un iedvesmojošāko dienu no visām trim tur pavadītajām dienām. Treneri deva iespēju mums strādāt grupās, kur bija iespējams mācīties un dalīties pieredzē ar citu novadu pašvaldību speciālistiem. Noteikti iesaku, šo vasaras skolu – nometni apmeklēt.”

Iepirkumu speciālistes Silvijas Eglītes viedoklis: Daudz informācijas, emociju, pozitīvisma, iespēja iepazīties ar citu novadu speciālistiem, apmainīties ar pieredzi, iedvesmoties.

Pateicoties apmācībām, kur kā savas jomas profesionāļi esam apguvušas jaunas zināšanas, pieredzi, tikušās ar kolēģiem no citām pašvaldībām, uzlabojām sadarbību ar saviem iedzīvotājiem. Gatavojoties novadu vakaram, kurā katra pašvaldība prezentē sevi ar ražotāju produkciju, izdomājām, ka kā viens no zaļākajiem novadiem, varam iepazīstināt kolēģus ar mednieku sarūpētiem gardumiem. Mednieku kolektīvu pārstāvji Z. Avens, J. Malcenieks, G. Baumanis, J. Cibiņš, A. Zariņs bija ļoti atsaucīgi un sarūpēja degustācijai gan desas gan arī konservus no aļņa, bebra, brieža, mežacūkas,  medījumu gaļas. Novadu vakara dalībnieki bija ieinteresēti un atzinīgi novērtēja šo sarūpēto ekskluzīvo cienastu. Man prieks par labas sadarbības un līdzdalības veidošanos, par to, ka varam iesaistīt savus aktīvos iedzīvotājus netiešā pasākuma dalībā un lepoties ar novadu, kurā dzīvojam. Bez dalības novadu vakarā, bijām aktīvas arī pieredzes apmaiņas stāstu vakarā, kur demonstrējām INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežas sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros īstenotus projektus un to rezultātus. Interesi izraisīja mūsu līdzpaņemtā liekā svara veste, kas iegādāta projekta “Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas” ietvaros.

Apmācību noslēgumā dalībnieki saņēma Komercizglītības centra  izsniegtās apliecības par kursa “ES fondu projektu vadības kultūra” apguvi un apliecinājumus par dalību vasaras skolā – nometnē. Par pasākuma nozīmi liecina dalībnieku pozitīvās atsauksmes noslēguma pasākumā, kā arī tas, ka apliecības mums pasniedza VARAM valsts sekretārs Rinalds Muciņš, kurš atzinīgi novērtēja iespēju speciālistiem kopā mācīties un apgūt darbam noderīgas tēmas.  Šādās mācībās piedalos jau trešo reizi, un katrā reizē ir jauninājumi, aktualitātes, jaunākā informācija, kas patiešām palīdz profesionālā izaugsmē un, līdz ar to uzlabo darba kvalitāti. Kopumā, atzinīgi novērtēju mācību saturu un organizāciju, kā arī organizatoru komandas darbu.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva

      

print