Lāčplēša diena Viesītes novadā

Šogad aprit 99 gadi kopš nozīmīgās uzvaras pār Bermonta karaspēku 1919.gada 11.novembrī. Brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas jeb Lāčplēša diena Viesītes novadā pieminēta ar piemiņas stēlas atklāšanu, lāpu un svecīšu gājienu un ziedu nolikšanu piemiņas vietās. Vēsturiski nozīmīgs bija svētbrīdis pirms lāpu gājiena pie Viesītes katoļu baznīcas, kur tika atklāta piemiņas stēla Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem.  Piemiņas stēlas atklāšanā uzrunu teica Viesītes novada pašvaldības priekšsēdētājs Alfons Žuks , svētbrīdi vadīja Viesītes ev.lut.draudzes mācītājs Alvis Āboliņš, Viesītes baptistu draudzes mācītājs Juris Grigs un Viesītes Romas katoļu draudzes prāvests Viktors Siļčonoks, kurš pēc tam arī iesvētīja piemiņas stēlu.

Pēc svētbrīža Viesītes novada iedzīvotāji tradicionāli tika aicināti piedalīties lāpu gājienā uz Viesītes Brīvības pieminekli. Pie Viesītes Brīvības pieminekļa uzrunu teica Viesītes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece I.Līce, kā arī visi tika aicināti nolikt lāpas, svecītes pie Brīvības pieminekļa, godinot Brīvības cīņās kritušos varoņus.

Arī Viesītes novada pagastos aizdegtas svecītes un pieminēti kritušie – Lāčplēša dienai veltīts pasākums Rites pagastā un Smiltaines kapos Saukas pagastā.

Par Saukas pagasta 11.novembra atceres pasākumu stāsta V.Lāce: “Saukas pagastā Smiltaines kapsētā pie Lāčplēša ordeņa kavaliera Krišjāņa Malcenieka atdusas vietas , klāt esot dēlam Gundaram Malceniekam, mazmeitai Maijai Kļeščevskai  tika godināti visi Saukas pagastā dzimušie Lāčplēša ordeņa kavalieri un Brīvības cīnītāji. Iestājoties krēslai Saukas ciematiņā  sākas akcija ”Mūsu gaisma Latvijai” . Spītējot vējam  tika aizdegtas sveces. “

Paldies Kultūras pils darbiniekiem, jaunsargiem un Viesītes mūzikas studijas audzēkņiem un skolotājai Lienei. Tāpat arī paldies Viesītes novada iedzīvotājiem, kuri  kuplā skaitā bija ieradušies gan uz piemiņas stēlas atklāšanu, gan piedalījās lāpu gājienā.

Novēlam ikvienam Viesītes novada iedzīvotājam saglabāt sirdsdegsmi, svētku prieku un lepnumu par mūsu mīļo Latviju!

Jaunatnes lietu un sabiedrisko att. speciāliste D. Sala

Foto: D.Sala

Foto: S. Dzikoviča, I. Malceniece, J. Veirihs, M. Kļeščevska

print