Viesītes novada pašvaldību darbinieki un iestāžu vadītāji iepazīstas ar 2017. un 2018. gada projektu rezultātiem

2018.gada 13.decembrī Viesītes novada pašvaldību darbinieki un iestāžu vadītāji tika aicināti iepazīties ar 2017. un 2018. gadā īstenoto vai īstenošanā esošu projektu rezultātiem.

Pasākuma laikā Viesītes novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja G.Dimitrijeva iepazīstināja ar četriem īstenotajiem vai īstenošanā esošajiem projektu rezultātiem:

  1. Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām.
  2. Aprīkojuma iegāde Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pakalpojumu paplašināšanai + iegādātais inventārs veselības komplekts projekta  “Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokšķu kopienas, Nr. LLI-295, V-R communities” ietvaros;
  3. Bērnu rotaļu laukumiņš projekta “Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokšķu kopienas – V-R communities”  ietvaros;
  4. Tematiskās ekspozīcijas “Vēstures klase” projekta realizācija, īstenotājs Viesītes novada pašvaldības iestāde Viesītes muzejs “Sēlija”.

Kā apgalvo pasākuma idejas autore, Viesītes novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja, G. Dimitrijeva “Lai gan šķietami ar projektu īstenošanu darbojas tikai daži speciālisti, tomēr tas ir komandas darbs, kurā  tiek iesaistīts lielāks loks speciālistu”.

Pasākumā piedalījās 22 pašvaldības darbinieki un pēc pasākuma novērtēšanas, ko visi dalībnieki aizpildīja, var secināt, ka šāds pasākums ir noderīgs un nepieciešams. Šādā veidā ir iespēja uzlabot savas zināšanas par ES finansējuma iespējām savu ideju īstenošanā, tāpat arī projektu apskate dzīvē nodrošina pilnīgāku priekšstatu par to īstenošanu. Pašvaldības darbinieku un iestāžu vadītāju atsaucība norāda uz to, ka šādu pasākumu nepieciešams organizēt arī turpmāk!

Liels paldies Viesītes novada pašvaldības Attīstības nodaļai par šāda pasākuma organizēšanu.

Sabiedrisko attiecību speciāliste D.Sala

print