Noslēguma sanāksme projektam V-R Communities

26. septembrī Viesītē projekta „Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas” ietvaros notika projekta vadības darba grupas noslēguma sanāksme. Tajā piedalījās iesaistītās puses no Viesītes un Rokišķu pašvaldībām.

Sanāksmes laikā tika prezentēti projekta ieviešanas  rezultāti abās pašvaldībās, sniegts vērtējums un atsauksmes un sagatavota nepieciešamā informācija atskaišu iesniegšanai.  Abu projektā iesaistīto pašvaldību vadības pārstāvji pauda pozitīvu vērtējumu par paveikto un izteica vēlmi sadarbību turpināt. Sanāksmes otrajā daļā notika Viesītes pilsētā realizēto objektu apskate dabā.

Viesītes novada pašvaldība kopā ar Rokišķu rajona pašvaldību īstenoja Eiropas Savienības INTERREG Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 atbalstīta projektu “Ilgtspējīgas un aktīvas Rokišķu un Viesītes pašvaldības” Nr. LLI-295/V-R communities/. Projekta mērķis bija radīt apstākļus, kas sekmē sociālekonomiskās aktivitātes Viesītē un Rokišķos. Abās apdzīvotās vietās cilvēku dzīves stils nav pietiekoši aktīvs, tādēļ projektā liela nozīme tika pievērsta pasākumiem, lai dotu iespēju cilvēkiem tikties un pavadīt laiku aktīvi.  Projekta moto ir “VESELS UN LAIMĪGS”. Projekta laikā abās apdzīvotajās vietās tika organizēti vairāki pasākumi ģimenēm, jauniešiem un senioriem, tika iegādāti piederumi (liekā svara veste, izpletnis kā nodarbību vieta, mēģeņu komplekts par ātrās ēšanas produktu sastāvu, bumbas vingrošanai, spēles bērniem, 3D stends ar piemēriem par pasīva dzīvesveida sekām). Projekts noslēdzās 2019. gada 30. septembrī.

Projekta kopējais finansējums: EUR 199 650.36, tai skaitā ERAF finansējums EUR 169 702.80 eiro. Viesītes novada pašvaldības finansējums EUR 101 143.57, tai skaitā ERAF finansējums EUR 85 972.03.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Laura Zvirbule

print