Viesītē notikušas aktivitātes kampaņas “Par Cilvēcību” ietvaros

Šī gada 3. oktobrī biedrība “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS), sadarbībā ar virkni sadarbības partneru visā Latvijā organizēja kampaņu par migrāciju “Par Cilvēcību”. 9.oktobrī kampaņas aktivitātes norisinājās arī Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā.

Kampaņa aicināja pievērst uzmanību migrācijas un cilvēcības aspektiem, sekmējot sabiedrības padziļinātu izpratni par globālo migrāciju caur lokālo, vēsturisko un personīgi pieredzēto. Par šo tēmu tika īstenotas aktivitātes Viesītes vidusskolas 11. – 12. klašu skolēniem Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā.

Viens no kampaņas sadarbības partneriem – patvērums “Droša māja”, 9. oktobrī bija ieradušies Viesītē, lai diskutētu ar jauniešiem par tik nozīmīgo tēmu – migrācija un cilvēcība. Galvenā tikšanās aktivitāte bija simulācijas spēle “Derdieši”, kas interaktīvā un radošā veidā ļāva ieraudzīt kultūru dažādības ietekmi uz ikdienas komunikāciju. Spēle palīdzēja jauniešiem diskutēt par kultūru saskarsmi migrācijas procesā un raisīja jautājumus par migrantiem Latvijā.

Kampaņas ietvaros Viesītes vidusskolas skolēni bija noskatījušies dokumentālo filmu “Falling Forward” (Kritiens uz priekšu), kas tika demonstrēta Viesītes vidusskolā. Tā  stāsta par 20 gadus vecu sīriešu bēgli Maheru, kurš ir radis sev jaunas mājas Norvēģijas mazpilsētā Lokenā (Løkken), kas ir tālu no viņa dzimtās, kara skartās valsts. Cilvēkiem viņš patīk. Bet Mahers sapņo par brīvību lidot pāri robežām un nebūt bēglim – viņa mērķis ir izmācīties par pilotu un kādu dienu atgriezties mājās Sīrijā. Kampaņas ietvaros jaunieši dalījās savā migrācijas pieredzē un viedokļos par dokumentālajā filmā redzēto.

Paldies biedrībai “LAPAS”, patvērumam “Droša māja” par šāda pasākuma organizēšanu un jauniešu informēšanu par dažādajām problēmām un jautājumiem, kas saistīti ar migrāciju. Tāpat arī paldies Viesītes vidusskolai par sadarbību un Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centram par uzņemšanu!

Jaunatnes lietu speciāliste Dita Mažeika

Foto: L. Liepiņa

print