Viesītes vidusskolā notikusi līdzdalības aktivitāte jauniešiem

17.oktobrī  Viesītes vidusskolā, karjeras nedēļas ietvaros, Viesītes jaunatnes lietu speciāliste organizēja līdzdalības aktivitāti (ideju siena), ļaujot Viesītes jauniešiem izteikt savu viedokli par 3 nozīmīgiem jautājumiem:

✔Ko jaunieši uzskata par labu darbu? Vai Tavuprāt tas atšķiras no vecāku cilvēku viedokļiem?;
✔Kādas ir iespējas jauniešiem reģionos? Kādas iespējas vajadzētu, lai viņi būtu laimīgi?;
✔Ko Tu gribētu, lai šeit attīstītu nākamo 2-3 gadu laikā, lai Tu gribētu šeit dzīvot?

Lielākoties atbildes uz šiem jautājumiem jauniešiem dalījās vairākās grupās. Uz pirmo jautājumu par to, ko jaunieši uzskata par labu darbu, atbildes  dalījās trīs grupās. Bija jaunieši, kuri uzskata, ka labs darbs ir tāds darbs, kas ir labi atalgots. Otrs viedoklis bija par to, ka labs darbs ir tāds darbs, ko patīk darīt. Bija arī viedokļi par to, ka labs darbs ir tāds, kas palīdz apkārtējiem un, ka labs darbs ir labi atalgots darbs un tāds, kuru pašam patīk darīt. Savukārt, uz jautājumu par to, vai jauniešu viedoklis par labu darbu atšķiras no vecāku cilvēku viedokļu, tika atbildēts līdzīgi, uzsverot, ka viedokļi neatšķiras. Tomēr tika arī izteikts viedoklis par to, ka vecāki cilvēki uzskata, ka darbs ir jādara, arī ja tas nepatīk.

Savukārt, otrais jautājums ieskicēja ainu par pašreizējām iespējām jauniešiem reģionos, kā arī kādas iespējas būtu nepieciešamas, lai jaunietis justos laimīgs.  Šajos jautājumos domas dalījās divās grupās. Vieni jaunieši uzskata, ka reģionos jauniešiem ir ļoti maz iespēju vai arī nav pavisam. Savukārt, otra daļa jauniešu uzskata, ka reģionos ir iespējas, bet ir nepieciešams izveidot vairāk darba vietu, dažādas brīvā laika pavadīšanas vietas, kā piemēram sporta laukumus, kas nav nožogoti, basketbola laukumu, arī atpūtas vietas.

Trešais jautājums jauniešiem lika aizdomāties par to, ko viņi vēlētos, lai Viesītes novadā attīstītu nākamo 2-3 gadu laikā, lai viņi šeit vēlētos dzīvot. Šajā jautājuma atbildes bija līdzīgas kā iepriekšējā jautājumā par jauniešu iespējām reģionos. Arī šeit parādījās viedoklis, ka Viesītes novadā būtu nepieciešamas atpūtas vietas, vietas, kur var nodarboties ar sportu, vairāk kultūras pasākumu ar lielāku sabiedrības atsaucību. Tomēr viedoklis, kas šajā jautājumā dominēja bija par to, ka ir nepieciešamas jaunas darba vietas, kur varētu strādāt jaunieši.

Apkopjot visus iepriekšminētos jautājumus, var secināt, ka tēma, par kuru ir jādomā un jārunā ir nodarbinātība – kur jaunietis var strādāt reģionos? Tāpat arī jauniešu viedokļos parādījās kopsakarība – reģionos ir ierobežotas iespējas, lai atrastu darbavietu, tāpēc jaunieši izvēlas doties citur. Tomēr, ja šīs darbavietas būtu, jaunieši atgrieztos Viesītē.

Jāpiemin, ka šī līdzdalības aktivitāte ir daļa no Eiropas Jaunatnes dialoga un iespēja Viesītes jauniešiem teikt un lemt, kas jauniešiem šeit un vispār Latvijā un Eiropā liekas svarīgi. Arī Viesītes novada pašvaldība tiks informēta par jauniešu izteikto viedokli šajos trīs jautājumos.

#esjaunatne #esjaunatnesdialogs #euyouthdialog

Jaunatnes lietu speciāliste un sabiedrisko attiecību speciāliste Dita Mažeika

Foto: D. Mažeika

print