Viesītes novada pašvaldība īsteno divus LEADER programmas projektus

2020. gada jūnijā uzsākta Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) telpu vienkāršota atjaunošana. Rezultātā JIC telpās tiks nomainīts grīdas segums, pārkrāsotas sienas, izveidota un aprīkota Ideju kaste jauniešu vajadzībām. Jaunizveidoto Ideju kasti ar bīdāmo durvju palīdzību, varēs aizvērt, tādējādi jaunieši un bērni varēs viens otram netraucēti darboties un nepieciešamības gadījumā atvērt, lai paplašinātu telpu. Darbus pilnībā plānots pabeigt uz Viesītes pilsētas svētkiem augusta sākumā. Paralēli šim projektam jūlijā plānots uzstādīt arī skatītāju soliņus un atkritumu urnas Viesītes multifunkcionālajā stadionā. Rezultātā stadionu papildinās ar 18 skatītāju soliņu komplektiem (katrā komplektā 5 sēdvietas) un 7 atkritumu urnām, kopā nodrošinot sēdvietas 90 cilvēkiem.

 Abu projektu būvdarbus veic SIA “Legāts”, būvuzraudzību – SIA “La Konsultants”.

Projekti tiek īstenoti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības uzlabošanai” Nr. 19-05-AL24-A019.2207-000001 vispārējais mērķis ir uzlabot kvalitatīvu un pieejamu pakalpojumu dažādām sabiedrības grupām. Projekta konkrētais mērķis ir piemērotu apstākļu radīšana jauniešiem, izveidojot Ideju kasti (Idea box), kā arī veikt telpas vienkāršotu atjaunošana (grīdas segumu nomaiņa 115.20 m2, sienu krāsošana 132 m2), lai uzlabotu koptēlu. Projekta ieviešanas termiņš: 01.10.2019.-31.10.2020. Projekta attiecināmās izmaksas ir 15982.50 EUR, no tām 14384.25 EUR ir publiskais finansējums, un 1598.25 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta “Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes multifunkcionālajā stadionā” Nr. 19-05-AL24-A019.2201-000003 vispārējais mērķis ir sakārtot publisko ārtelpu, lai uzlabotu iedzīvotāju un novada viesu drošību Viesītes novadā un līdz ar to partnerības teritorijā. Projekta konkrētais mērķis ir uzstādīt skatītāju soliņu komplektus un atkritumu urnas. Projekta ieviešanas termiņš: 01.10.2019.-31.10.2020. Projekta attiecināmās izmaksas ir 11075.90 EUR, no tām 9968.31 EUR ir publiskais finansējums, un 8669.53 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projektu administratore Liene Maisaka

print