Pašvaldības plānošanas dokumentu termiņa pagarināšana un aktualizācija

2020. gada novembra domes sēdē deputāti apstiprināja Viesītes novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam darbības termiņu pagarināšanu līdz brīdim, kad stāsies spēkā jaunizveidojamā Jēkabpils novada plānošanas dokumenti. Aktualizēts Investīciju plāns 2021.-2022. gadam un Rīcību plāns 2021.-2023. gadam.

Viesītes novada attīstības programma ir vidējā termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.

VIESĪTES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA pdf

INVESTĪCIJU PLĀNS 2021.-2022. GADAM pdf

RĪCĪBAS PLĀNS 2021.-2023. GADAM pdf

Projektu administratore Liene Maisaka

print