Viesītes novada pašvaldība turpina izmantot LEADER programmas projekta “Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai sabiedriskos pasākumos Viesītes novadā” rezultātu

2017. gadā LEADER programmas projekta “Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai sabiedriskos pasākumos Viesītes novadā” ietvaros Viesītes novads tika pie norobežojošām barjerām. Kopš tā laika novada rīkotajos publiskajos pasākumos, kā Viesītes pilsētas svētkos, Rites, Elkšņu un Saukas pagastu svētkos, āra koncertos u.c. pasākumos,  tās tiek pielietotas, nodrošinot pasākuma vietas norobežošanu.

Projekta vispārējais mērķis bija sakārtot publisko ārtelpu, lai uzlabotu iedzīvotāju un novada viesu drošību Viesītes novadā un līdz ar to partnerības teritorijā. Projekta konkrētais mērķis bija iegādāties 14 norobežojošās barjeras, kuras tiks izmantotas brīvdabas pasākumos visā novada teritorijā: Elkšņu, Lones, Cīruļu ciemos un Viesītes pilsētā.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 3889.42 EUR, no tām 3500.48 EUR ir publiskais finansējums, un 388.94 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu administratore Liene Maisaka

FOTO: Dita Mažeika

 

print