Piedalies iedzīvotāju aptaujā par pašvaldības darbu!

Viesītes novada Attīstības un plānošanas nodaļa Jūs aicina piedalīties Viesītes novada Attīstības programmas 2014. – 2020. g. īstenošanas uzraudzībā un, aizpildot anketu, novērtēt Viesītes novada attīstību par laika periodu 2018.- 2020.g.!

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Viesītes novada iedzīvotāju viedokli par novadā notikušajām pārmaiņām un aktuālajām problēmām. Aptaujas rezultāti tiks iekļauti trīs gadu uzraudzības ziņojumā par Viesītes novada Attīstības programmas ieviešanu.

Aptauja elektroniski tiešsaistē: www.visidati.lv/aptauja/1695206820/

Aptaujas anketa izdrukai paredzētā formātā: APTAUJA

Aizpildīto anketu papīra versijā var atstāt: Brīvības ielā 10, Viesītē, Elkšņu, Rites, Saukas pagastu pārvaldēs, Viesītes, Lones, Elkšņu, Saukas, Rites bibliotēkās, kultūras un izglītības iestādēs, vai nosūtot pa pastu (Viesītes novada pašvaldība, Brīvības 10, Viesīte, Viesītes novads, LV- 5237).

Jūsu aizpildītā anketa tiks ļoti gaidīta līdz 2021. gada 31. martam!

Liene Maisaka

Projektu administratore

 

print