Iedzīvotāju ievērībai!

Lai ierobežotu vīrusa Covid 19 izplatīšanos valstī, informējam, ka no 15.marta Viesītes novada pašvaldības KASE (Brīvības ielā 10, Viesītē) apmeklētājus klātienē pieņems otrdienās un trešdienās no plkst. 9.00-12.00 un no plkst. 13.00-16.00, pārējā laikā maksājumus veikt ar internetbankas starpniecību.

Tāpat arī atgādinām, ka Viesītes novada pašvaldības speciālisti klātienes pakalpojumus iespēju robežās turpina sniegt attālināti.

Bez iepriekšējas pieteikšanās pie speciālista, lūgums pašvaldības ēku neapmeklēt! Pašvaldības ēkas, Brīvības iela 10, Viesīte, priekšnamā ir pieejama pastkastīte iesniegumu atstāšanai tiem klientiem, kuri nevar iesniegt iesniegumu elektroniski!

Saziņai ar pašvaldību pieejami šādi kontakti:

  • Viesītes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centra tālrunis: 65207294; 28680097;
  • e-pasts: viesite@pakalpojumucentri.lv; dome@viesite.lv;
Viesītes novada Sociālais dienests informē, ka ar 16.martu pilnībā pārtrauc klientu pieņemšanu klātienē. Klātienes pakalpojumi iespēju robežās tiek sniegti ATTĀLINĀTI.
Sociālais dienests aicina iesniegt iesniegumus e-veidā, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai nosūtot pa pastu.
Nepieciešamības gadījumā, iesniegumus atskaites un citus dokumentus papīra veidā darba dienās var atstāt Dienesta telpās (arī Ritē, Elkšņos un Saukā) slēgtās kastītēs.
Informācija saziņai ar sociālo dienestu:
  • Tālrunis: 65245460 (vadītāja); 65207386; 75207387; 65207388;
  • 28306455 (sociālais darbinieks Ritē un Elkšņos);
  • 28382734 (sociālais darbinieks Saukā)
  • e-pasts: sarmite.matacina@viesite.lv
Paldies par sapratni! Rūpēsimies par savu un līdzcilvēku veselību!
Informāciju apkopoja:
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste
Dita Mažeika
print