Izsludināts grantu konkurss uzņēmējiem

Viesītes novada pašvaldību organizē grantu konkursu, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Viesītes novadā, uzlabojot finansējuma pieejamību.

Kopējais konkursam piešķirtais finansējums 2021. gadā EUR 2000, vienam granta pretendentam pieejamais grants līdz EUR 1000. Vairāk informācijas konkursa nolikumā. Pieteikums iesniedzams no 6.aprīļa līdz 7. maijam (ieskaitot).

Konkursa pieteikumus aicinām iesniegt, sūtot elektroniski (parakstītu ar elektronisko parakstu vai parakstītu ieskenētu) uz e-pasta adresi dome@viesite.lv saskaņā ar konkursa nolikumu, ar norādi “Grantu konkursam”.

Konkursa pieteikuma veidlapu iespējams lejuplādēt, kā arī iepazīties ar nolikumu, pašvaldības mājaslapā www.viesite.lv → Pašvaldība → Normatīvie akti → Nolikumi → Grantu konkursa nolikums.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Attīstības un plānošanas nodaļas projektu administratori Lieni Maisaku pa tālruni: 65245677; 26691248 vai rakstot uz e-pastu: liene.maisaka@viesite.lv.

Projektu administratore Liene Maisaka

print