Projekta “Kopā vienā virzienā” ietvaros aizvadīti pieredzes apmaiņas vebināri

Projekta “KOPĀ vienā virzienā” ietvaros martā notika pieredzes apmaiņas vebināru cikls ar mērķi iepazīt labās prakses piemērus starpinstitūciju sadarbībā, digitālajā darbā un starptautiskajā sadarbībā jaunatnes jomā.

Vebināros tika aicināti piedalīties Krustpils novada, Jēkabpils novada, Viesītes novada, Aknīstes novada, Salas novada un Jēkabpils pilsētas darbā ar jaunatni iesaistītās personas (jaunatnes lietu speciālisti un jaunatnes darbinieki), jaunatnes jomā strādājošo NVO pārstāvji, lēmumu pieņēmēji un jaunieši.

3.martā, platformā ZOOM, notika cikla pirmais vebinārs “Darba ar jaunatni sistēmas izveidi pašvaldībā”. Pieredzes apmaiņas vebinārā pieredzē dalījās:

 • Jelgavas novada pašvaldības Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Kristīne Kode;
 • Gulbenes novada Jauniešu centra “Bāze” vadītāja Valērija Stībele.

Pieredzes apmaiņas vebinārā tika apskatītas sekojošas tēmas:

 • pašvaldību pieredze darba ar jaunatni sistēmas ieviešana – atskats pagātnē un pašreizējā situācija;
 • mobilā darba ar jauniešiem īstenošana;
 • praktiski ieteikumi veidojot darba ar jaunatni sistēmu pašvaldībā;
 • projekta “KOPĀ vienā virzienā” aktualitātes un informācija par nākamajiem vebināriem un to tēmām.

17.martā platformā ZOOM, otrais cikla vebinārs “Digitālais darbs ar jaunatni”. Pieredzes apmaiņas vebinārā pieredzē dalījās:

 • Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra jaunatnes lietu speciāliste Solvita Vigule;
 • Ķekavas novada jaunatnes lietu speciāliste Elīzabeta Krēģere.

Pieredzes apmaiņas vebinārā tika apskatītas sekojošas tēmas:

 • digitālo platformu izmantošana komunikācijā ar jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām;
 • jauniešu līdzdalība digitālajā pasaulē;
 • epidemioloģiski drošu jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju organizēšana.

31.marta vebinārā tēma bija veltīta starptautiskajiem projektiem jaunatnes jomā. Savā pieredzē dalījās Rūjienas Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Daina Roze un Ventspils Jauniešu mājas vadītājs Kristians Jacevičs.

Pieredzes apmaiņas vebinārā tika apskatītas sekojošas tēmas:

 • starptautiskās sadarbības iespējas jaunatnes jomā;
 • pašvaldības pieredze starptautiskajos projektos un jauniešu iesaiste;
 • pieredzes stāsti un praktiski ieteikumi, rakstot projektus jaunatnes jomā;
 • starpinstitūciju sadarbība un labās prakses piemēri.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekta “KOPĀ vienā virzienā” komanda

print