Pie Viesītes Mazā ezeriņa top veiklības taka

Pašvaldībai īstenojot LEADER programmas projektu, atjauno bruģa segumu no Brīvības ielas līdz Viesītes mazajam ezeriņam, izbūvējot bruģa ietvi. Lai gājēju celiņu padarītu interesantu ģimenēm ar bērniem, skolu audzēkņiem un pilsētas viesiem, uz bruģa top 3 bruģa spēles ar veiklības uzdevumiem. Taku papildinās soliņš un atkritumu urna, kā arī informācijas stends, kur asprātīgu pantiņu veidā cilvēki tiks informēti par to, ko ieteicams darīt vai nedarīt, atrodoties dabā.

Būvdarbus veic SIA “CBB” un būvuzraudzību SIA “KRDB”. Projekta kopējas izmaksas ir EUR 31655,45 EUR, attiecināmās izmaksas 24973,25 EUR, publiskais finansējums 22475,92 EUR un pašvaldības finansējums 6682,20 EUR.

Projekts Nr. 20-05-AL24- A019.2202 “Mīlestības takas 4. kārta – Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošana” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http:// ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020/index_lv.htm.

Projektu administratore Liene Maisaka

print