Stendera parkā atjaunots avots

SUNĀKSTES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE ir īstenojusi Viesītes novada pašvaldības 2021.gadā atbalstītu projektu “Stendera avota atjaunošana”. Draudze, apsaimniekojot savus īpašumus, īpašu uzmanību pievērš tieši Stendera atstātā kultūrvēsturiskā mantojuma piemiņai un popularizēšanai. Stendera parks ir iecienīta pastaigu un atpūtas vieta. Pateicoties Stendera biedrības aktivitātēm, vietējo entuziastu iesaistei, kā arī Viesītes un Jaunjelgavas pašvaldībām, pēdējos gados ir paplašināta sakoptā teritorija, izveidota taka 300 m garumā, novākti gruveši un atsegtas terases, tiek kopts un uzturēts Stendera kapukalniņš. Draudze par saviem līdzekļiem sakopa bijušās Mācītājmuižas dzīvojamās mājas drupas, kas uzlabo objekta drošību. Ar lepnumu varu atzīmēt, ka šogad varam aktīvās atpūtas un dabas baudītājus iepriecināt ar atjaunoto avotu, kurš nu jau vairākus gadus bija ieaudzis zālē. Avots ir iztīrīts, tam uzlikta koka konstrukcija un ir iespējams pasmelt tīru ūdeni. Projekta mērķis – uzlabot Stendera parka kā nozīmīga Sēlijas kultūrvēsturiskā novada tūrisma objektu pieejamību. Pēc pastaigas pa 300 m garo taku un terasēm skatam paveras gleznainais dīķis un pirms tā atrodas atjaunotais avots. Īstenojot šo projektu draudze popularizē Viesītes novadu un tās aktivitātes, vēsturi un ļaudis, piedāvā brīva laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas. Projektā plānotās aktivitātes – avota tīrīšana un sakopšana, vieglas koka konstrukcijas uzlikšana ir īstenotas, brīvprātīgā darba projekta vadība un publicitāte nodrošināta,  rezultāti sasniegti.

Īpašu uzsvaru var likt uz faktoru, ka projekts ir nozīmīgs saistībā ar iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu īpaši Covid-19 vīrusa izplatības laikā, kad jāievēro ierobežojumus. Projekta budžets ir 430 Eiro, kas varētu šķist neliela summa, bet pēc darbu paveikšanas saprotam, ka mērķis ir sasniegts, Ja ikviens apmeklētājs izturēsies saudzīgi pret dabu un cienīs vietējo entuziastu darbu, kā arī novērtēs vietas unikalitāti, tad esmu pārliecināts, ka Viesītes domes piešķirtie līdzekļi vietējo iniciatīvu projekta īstenošanai uzlabos objekta ilgtspēju un pievilcību.

Projektu līdzfinansē Viesītes novada dome

 

Sunākstes Evaņģēliski luteriskās draudzes

priekšnieces vietnieks un Stendera biedrības

valdes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs

print