Elkšņu pagasta bibliotēka

Bibliotēkas vadītāja: Ingrīda Černauska

Adrese: „Pagastmāja”, Elkšņi, Elkšņu pagasts, Viesītes novads, LV – 5217

Kontakti: tālr. 65229976, e-pasts elksni_b[et]inbox.lv ; ingrida.cernauska[et]viesite.lv

Bibliotēka atvērta:

 • Pirmdiena  9.00 – 18.00
 • Otrdiena     8.00 – 16.00
 • Trešdiena   8.00 – 16.00
 • Ceturtdiena – metodiskā diena
 • Piektdiena   8.00 – 15.00

 

Elkšņu pagasta bibliotēka ir Viesītes novada Elkšņu pagasta pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā. Tā piedāvā brīvu un vienlīdzīgu iespēju piekļūt vispusīgai informācijai.

Bibliotēkas mērķis ir iekļauties tālākā sabiedrības informatizācijas procesā, rūpēties par kultūras mantojuma saglabāšanu un nodrošināt mūžizglītības iespējas visiem pagasta iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu tautības, materiālā stāvokļa un izglītības.

Bibliotēka piedāvā:

Bezmaksas pakalpojumi:

  • bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju pierakstīšana, iepazīstināšana ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem,
  • konsultācijas par bibliotēkas krājumiem, informācijas meklēšanas sistēmām un citiem informācijas resursiem,
  • grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma lasītavā uz vietas un līdzņemšanai,
  • bibliotekāro, bibliogrāfisko uzziņu sniegšana,
  • bezmaksas interneta pakalpojumi,
  • bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām bibliotēkām,
  • bibliotēkas un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, konsultācijas, tematiski pasākumi).

Maksas pakalpojumi:

 • Kopēšanas un lāzerizdrukas pakalpojumi.
 • SBA izmantošana – pasta pakalpojumi.

DSC03099DSC03108