Rites pagasta bibliotēka

Viesītes novada Rites pagasta bibliotēkas vadītāja Kristīne Verečinska 

Adrese: „Pagastmāja”, Rites pagasts, Viesītes novads, LV – 5228

Kontakti: tālr. 29163779, e-pasts: kristine.verecinska@viesite.lv

Bibliotēka atvērta:

P.-C. no 8:00-12:00; 12:30-17:00

Piek. 8:00-12:00; 12:30 – 14:30

S. – Sv. -Brīvs

 

Rites pagasta bibliotēka ir Viesītes novada Rites pagasta pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā. Tā piedāvā brīvu un vienlīdzīgu iespēju piekļūt vispusīgai informācijai.

Bibliotēkas darbība vērsta uz nepārtrauktu plānveidīgu attīstību ar mērķi veikt iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, katoliģēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošināt tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

Bibliotēka piedāvā:

Bezmaksas pakalpojumi:

  • bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju pierakstīšana, iepazīstināšana ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem,
  • konsultācijas par bibliotēkas krājumiem, informācijas meklēšanas sistēmām un citiem informācijas resursiem,
  • grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma lasītavā uz vietas un līdzņemšanai,
  • bibliotekāro, bibliogrāfisko uzziņu sniegšana,
  • bezmaksas interneta pakalpojumi,
  • bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām bibliotēkām,
  • bibliotēkas un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, konsultācijas, tematiski pasākumi).

Maksas pakalpojumi:

            Kopēšanas un lāzerizdrukas pakalpojumi.

            SBA izmantošana – pasta pakalpojumi.

Rites pagasta bibliotēkā ir pieejama šāda periodika:

100 labi padomi; Avene; Brīvā Daugava; Copes Lietas; Dārza pasaule; Ievas dārzs; Ievas Padomu avīze; Ievas stāsti; Ievas veselība; Ilustrētā junioriem; Mājas virtuve; Nezināmā vēsture; Patiesā dzīve; Planētas noslēpumi; Praktiskais Latvietis; Privātā dzīve; Rūķītis.

Bērniem un jauniešiem: Avene, Ilustrētā junioriem, Kūmiņš.

Rites pagasta bibliotēkā ir pieejamas 2 datu bāzes:

www.letonika.lv

www.news.lv