Saukas pagasta Saukas bibliotēka

Adrese: Viesītes novads ,Saukas pagasts, Sauka 3-7, LV 5224

 • Telefons 65229322
 • e-pasts: lacevelta[et]inbox.lv

Darba laiks.

 • P. 8.00-12.00 12.30-18.00
 • 0.8.00-12.00 12.30-16.30
 • T. 8.00-12.00 12.30-16.30
 • C. 8.00-12.00 12.30-16.30( metodiskā diena)
 • P. 8.00-12.00 12.30-15.00

Mēneša pēdējā piektdiena-Sanitārā diena

Žurnāli: Annas psiholoģija, Leģendas, Ievas stāsti, Ievas veselība, Patiesā dzīve, Privātā dzīve, Likums un Taisnība, Mājas Viesis, MMD, Dārza pasaule, Lata romānu, Domuzīme, Ieva (atnes D. Dzikoviča), Santa(atnes D. Dzikoviča), Ir, Vakara romāns

Laikraksti: “Brīvā Daugava”, “Viesītes Novada Vēstis”

Saukas bibliotēka dibināta ap 1945. gadu (tuvākas ziņas nav saglabājušās). Tā vairākkārt mainījusi atrašanās vietu un nosaukumus.

Kopš dibināšanas bibliotēku vadījuši:

 • no 1946.g. 15. decembra līdz 1947.g. 30. aprīlim -Toms Valija
 •  no 1947.g. 1. maija līdz 1948.g. 15. novembrim -Sicovs Mirdza
 • no 1948.g. 16. novembra līdz 1949.g. 30. aprīlim-Krumbergs Pēteris
 • no 1949. g. 1.maija līdz 1949. g. decembrim- Pormalēns Velta

Par 1950.-tajiem gadiem ziņu maz. 1950.-to gadu beigās sāka strādāt Skaidrīte Bagātā un turpmāk strādāja:

 • Skaidrīte Beķere
 • Vija Dābola
 • Dzintra Ostrovska
 •  Dzidra Danenbergsone
 • Sandra Bogdanova
 • Vanda Budena
 • Anita Krūmiņa
 • Inese Daukste-Sproģe
 • Inese Vilcāne
 • Pašreiz bibliotēku vada Velta Lāce

Saukas bibliotēka ir informācijas un komunikācijas centrs visiem pagasta iedzīvotājiem. Tā piedāvā brīvu un vienlīdzīgu iespēju piekļūt vispusīgai informācijai. Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi ir vienādi pieejami visiem pagasta iedzīvotājiem.

Bibliotēka reģistrēta Latvijas Republikas kultūras ministrijā (reģistra numurs BLB1585 reģ. 2004.17.08 ) un īsteno pašvaldības funkciju kultūras jomā veicot pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina bibliotēkas esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

Saukas bibliotēka atrodas 155km attālumā no Rīgas un 12km no novada centra Viesītē, 6 km attālumā no pagasta pārvaldes ēkas Lonē. Ciematā dzīvo ap 154 iedzīvotāju. Bibliotēka atrodas Saukas ciematā dzīvojamā mājā 1.stāvā – trīsistabu dzīvoklī, kurā veikta rekonstrukcija, lai telpas būtu mājīgas apmeklētājiem. Bibliotēka ciematiņā ir vienīgā informācijas ieguves un apmaiņas vieta.

Bibliotēkā pieejamas elektroniskās datu bāzes: www.letonika, www.news.lv

Zemāk pievienotajās fotogrāfijās ieskats 2019. gada bibliotēkas dažos organizētajos pasākumos.