Sēlijas novadu apvienība

Sēlijas novadu apvienība (SNA) ir brīvprātīga pašvaldību apvienība kopīgu mērķu un uzdevumu sasniegšanai.

SNA ir nodibināta 2012. gada 14. decembrī, lai saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)  statūtu 11.1. un 11.2 punktiem pēc brīvprātības principiem apvienotu tās Sēlijas novadu pašvaldības, kuras ir iestājušās LPS. Tā darbojas kā LPS struktūrvienība.

Priekšsēdētājs – 2017.- 2018.g. Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe (26465250; salaspadome@inbox.lv )vietnieks – Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis

2015.- 2016. g. Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, vietniece-  Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe

2012.- 2014.g. Jaunjelgavas Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks, vietnieks- Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris Līcis (14.12.2012.- 14.06.2013.), Jānis Dimitrijevs (14.06.2013.- 2015.)

 Sēlijas novadu apvienības nolikums

Sēlijas novadu apvienības dibināšanas protokols