Domes pastāvīgo komiteju un komisiju nolikumi

Domes pastāvīgo komiteju un komisiju nolikumi Skatīt
Finanšu komitejasNolikums
Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejasNolikums
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
Nolikums
Administratīvās komisijas Nolikums
Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijasNolikums
Nekustamo īpašumu apsekošanas un sakārtošanas komisijasNolikums
Iepirkumu komisijasNolikums
Komunālo jautājumuNolikums
Viesītes novada domes bilanču un revīzijas komisijasNolikums
Ceļu fonda komisijasNolikums
Publisko pasākumu rīkošanas saskaņošanas komisijasNolikums
Medību koordinācijas komisijaNolikums
Dokumentu arhīva ekspertu komisijaNolikums
Ētikas komisijaNolikums