Nolikumi

NolikumiSkatīt
Iestādes „Viesītes novada pašvaldība” nolikumsNolikums
Viesītes novada Elkšņu pagasta pārvaldes nolikumsNolikums
Viesītes novada Rites pagasta pārvaldes nolikums
Nolikums
Viesītes novada Saukas pagasta pārvaldes nolikums
Nolikums
Par Viesītes novada pašvaldības darbinieku
kvalifikācijas un mēnešalgas noteikšanu
Nolikums
Viesītes novada pašvaldības policijas NOLIKUMSNolikums
Viesītes novada pašvaldības sociālā dienesta nolikums Nolikums
Veco ļaužu nama nolikumsNolikums
Dzīvojamās mājas sociāli neaizsargātām ģimenēm/ personām nolikumsNolikums
Viesītes novada sociālā dienesta aprūpes mājas pakalpojuma nolikumsNolikums
Par naudas balvu piešķiršanu Viesītes novada vispārizglītojošo skolu (Rites pamatskola, Viesītes vidusskola) skolēniem un pedagogiem un konkursa „Labākā klase” uzvarētāju apbalvošanai
Nolikums
Viesītes muzeja „SĒLIJA” nolikumsNolikums
Viesītes novada pašvaldības apbalvojumu nolikums
Nolikums
Nolikuma_papildinājums
Iesniegums
Viesītes Sporta skolas nolikums
Nolikums
Pirmsskolas izglītības iestādes "Zīlīte" nolikumsNolikums
Viesītes mūzikas un mākslas skolas nolikums
Nolikums
Nolikums „Mazā Bānīša Balva”Nolikums
Par finansiālo atbalstu sportam Viesītes novadāNolikums
Iekšējie datu apstrādes aizsardzības noteikumiNolikums
Viesītes novada pašvaldības nolikumsNolikums
Par Viesītes novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanuNolikums
Par Viesītes novada pašvaldības teritorijas sakoptības konkursa
“Skaista mana sēļu zeme” rīkošanu
Nolikums
Viesītes novada pašvaldības amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikums
Nolikums
Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiemNolikums
Pieteikuma veidlapa
Atskaite
Grantu konkursa nolikumsNolikums
Pieteikuma veidlapa
Finanšu atskaite
Saturiskā atskaite
Dienas centra nolikumsNolikums
Par naudas balvu piešķiršanu Viesītes vidusskolas skolēniem un pedagogiemNolikums