Kārtības

NolikumiSkatīt
Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēmNoteikumi
KĀRTĪBA „PAR VIESĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZSTRĀDĀŠANU, APSTIPRINĀŠANU, IZPILDI UN KONTROLI”Noteikumi
Grozījumi 14.12.2016
DOKUMENTU UN ARHĪVA PĀRVALDĪBAS KĀRTĪBA
Viesītes novada pašvaldībā
Noteikumi
Viesītes novada pašvaldības
Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas
Noteikumi
PUBLISKO PASĀKUMU RĪKOŠANAS SASKAŅOŠANASNoteikumi
Kārtība, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu
ģimenes ārstu praksēm Viesītes novadā
Noteikumi
Kārtība, kādā Viesītes novada pašvaldība piešķir
pateicības novada iedzīvotājiem
Noteikumi
Publisko iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtībaNoteikumi
Kārtība, kādā tiek piešķirtas naudas balvas Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas 9.-12.klašu skolēniemNoteikumi
Kārtība, kādā tiek piešķirtas naudas balvas (prēmijas)
Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas 9.-12.klašu skolēniem
par konkursa rezultātiem mācību procesā
Noteikumi
Kārtība, kādā Viesītes novada pašvaldība norēķinās par parakstu apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu Noteikumi
Par kārtību, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumiNoteikumi
Viesītes novada pašvaldības
arhīva reglaments
Noteikumi
Par ierobežotas pieejamības informācijas statusa noteikšanuNoteikumi
Kārtība, kādā iesniedzama mārketinga informācija
ievietošanai Viesītes novada pašvaldības informācijas avotos
Noteikumi