Būvvalde

Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts
Būvinspektore Inga Lasmane 65237608
28656860
inga.lasmane@krustpils.lv
Lietvede Sendija Ragaine 65237608 sendija.ragaine@krustpils.lv

Būvvaldes pieņemšanas laiks:

  • pirmdienās no plkst. 14.00 – 17.00
  • piektdienās no plkst. 9.00 – 12.00
Krustpils novada būvvalde – izveidota būvniecības pārzināšanai un kontrolei Krustpils novada administratīvajā teritorijā.
(deleģētas ar būvniecības pārzināšanu saistītas funkcijas arī Aknīstes novadā, Jēkabpils novadā, Salas novadā, Viesītes novadā).
http://www.krustpils.lv/kontakti/buvvalde