Par mums

VIESĪTES NOVADA SOCIĀLAS DIENESTS

 

Brīvības ielā 8, Viesītē, Viesītes novads, LV-5237

Tālrunis: 65245460, mob. 26360674

Viesītes novada Sociālais dienests ir Viesītes novada pašvaldības iestāde, kura sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalopojumus Viesītes novada iedzīvotājiem.

Sociālā dienesta darbība tiek finansēta no Viesītes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Sociālajam dienestam ir sava budžeta tāme, kuru apstiprina pašvaldība.

_______________________________________________________________________________________________________

Sociālā dienesta struktūra:

Vārds UzvārdsAmatsTelefonse-pasts
Sarmīte MatačinaSociālā dienesta vadītāja65245460sarmite.matacina[at]vjekabpils.lv
Sanita BantauskaSociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem65207387 29383204sanita.bantauska[at]jekabpils.lv
Iveta MatačinaSociālais darbinieks65207388iveta.matacina[at]jekabpils.lv
Ņina SarancevaSociālais darbinieks Viesītē un Saukas pagasta pārvaldē65207386 (Viesītē) 29382734nina.saranceva[at]jekabpils.lv
Irina LatiševaSociālais darbinieks Rites un Elkšņu pagasta pārvaldēs28306455irina.latiseva[at]jekabpils.lv
Ilze Stelione Aprūpētājs26571015***
Sigita SproģeAprūpētājs25885744***