Internets

Internets (bezmaksas)

 • Viesītes novada pašvadības administratīvā ēka (Brīvības iela 10, Viesīte)
 • Viesītes muzejs „Sēlija” (A.Brodeles iela 7, Viesīte)
 • Viesītes bibliotēka (Smilšu iela 2, Viesīte)
 • Pie bijušās arodvidusskolas dienesta viesnīcas (Smilšu iela 39, Viesīte) ir pieejams WiFi
 • SIA „Pērlīte” teritorijā („Pērlīte”, Viesītes pagasts) ir pieejams WiFi
 • Pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas („Melioratori”, Viesītes pagasts) ir pieejams WiFi
 • Elkšņu pagasta estrādē ir pieejams WiFi
 • Elkšņu bibliotēka
 • Teritorijā pretī Rites pagasta pārvaldes ēkai (pie autobusu pieturas) ir pieejams WiFi
 • Rites bibliotēka
 • Lones tautas nams
 • Saukas dabas parkā (pie ēkas „Vecbincāni”, Saukas pagasts) ir pieejams WiFi
 • Saukas pagasta Lones bibliotēka
 • Saukas pagasta Saukas bibliotēka