Būvprojekta izstrāde pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki- Priede- Ikšķiles pārbūvei

ID Nr.VNP2016/03 ELFLA
Procedūras veidsPublisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Līguma veidsPakalpojumi
Iepirkuma priekšmetsBūvprojekta izstrāde pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki- Priede- Ikšķiles pārbūvei
KontaktpersonaIepirkumu komisijas sekretāre Silvija Eglīte – 65245920, 26450477, e-pasts silvija.eglite@viesite.lv
Izsludināts27.01.2016.
Iesniegšanas termiņš08.02.2016. plkst.16:00
Lēmuma pieņemšanas datums11.04.2016.
ES fondsEiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākums „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
StadijaNoslēdzies
UzvarētājsSIA „SKA projekts”, reģ. Nr. 45403018537
LīgumcenaEUR 13419,54
DokumentiNolikums
Pielikums
Lēmums
Līgums
Līguma grozījumi