Būvprojekta izstrāde pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni –Zīlāni pārbūvei

ID Nr.VNP2016/05 ELFLA
Procedūras veidsPublisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Līguma veidsPakalpojumi
Iepirkuma priekšmetsBūvprojekta izstrāde pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi - Ķēķāni –Zīlāni pārbūvei
KontaktpersonaIepirkumu komisijas sekretāre Silvija Eglīte – 65245920, 26450477, e-pasts silvija.eglite@viesite.lv
Izsludināts02.02.2016
Iesniegšanas termiņš15.02.2016. plkst.16:30
Lēmuma pieņemšanas datums14.03.2016
ES fondsEiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākums „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
StadijaNoslēdzies
UzvarētājsIK „Metrs”, reģ. Nr. 45402012749
LīgumcenaEUR 7502,37
DokumentiNolikums
Lēmums
Līgums