Noslēdzies uzņēmēju grantu konkurss

Šogad  Viesītes novada pašvaldība otro reizi organizēja grantu konkursu, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Viesītes novadā, uzlabojot finansējuma pieejamību.

Konkursa ietvaros tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums līdz 1000,00 EUR  uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai. Pieteikumi bija iesniedzami no 6.aprīļa līdz 7. maijam (ieskaitot). Konkursā tika iesniegti  5 pieteikumi, un visi tika apstiprināti:

  1. Projekts “Darini pats”
  2. Projekts “Radio releja modernizācija Rites pagastā”
  3. Projekts “CNC frēzēšanas iekārta kokam”
  4. Projekts “Dzīvnieku un putnu pastaigu vietas ierīkošana labturības un tūrisma nodrošināšanai”
  5. Projekts “Picu krāsns un tās aprīkojuma iegāde”

Izsludināts grantu konkurss uzņēmējiem

Viesītes novada pašvaldību organizē grantu konkursu, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Viesītes novadā, uzlabojot finansējuma pieejamību.

Kopējais konkursam piešķirtais finansējums 2021. gadā EUR 2000, vienam granta pretendentam pieejamais grants līdz EUR 1000. Vairāk informācijas konkursa nolikumā. Pieteikums iesniedzams no 6.aprīļa līdz 7. maijam (ieskaitot).

Izsludināta pieteikšanās projektu konkursam “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”

Viesītes novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļa aicina Viesītes novada teritorijā reģistrētas biedrības, nodibinājumus, reliģiskas organizācijas, kā arī vietējās iedzīvotāju iniciatīvas grupas pieteikt savas idejas projektu konkursam “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”. Pasākuma mērķis ir atbalstīt Viesītes novadā reģistrētas nevalstiskas organizācijas un vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupas iedzīvotāju iesaistīšanai aktuālu problēmu risināšanā.

Viena projekta maksimālā summa ir 430.00 EUR.

LIAA Biznesa inkubatoros gaida jaunos uzņēmējus

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori visā Latvijā izziņo 2021. gada pavasara uzņemšanu pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās. Pieteikumu pieņemšana dalībai biznesa atbalsta programmās būs atvērta no 1. līdz 22. martam.

Sākas traktortehnikas valsts tehnisko apskašu sezona

Ar 2021.gada martu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) atklāj lauksaimniecības sezonas sākumu – dosimies maksimāli tuvu traktortehnikas atrašanās vietai veikt valsts tehnisko apskati. Aicinām katru pašvaldību iespēju robežās informēt sava novada traktortehnikas īpašnieku vai lietotāju par valsts funkcijas aktivitāti, veicinot sakārtotu vidi un tiesiskumu.

Plānotās traktortehnikas tehniskās apskates bijušajā Jēkabpils rajona teritorijā datumi un laiki pieejami šeit: TA 2021

Aktualitātes lauksaimniekiem

2021.gadā stājušās spēkā iedzīvotājiem būtiskākās izmaiņas likumos un noteikumos. Izveidoto apkopojumu var apskatīt: https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/iedzivotajiem

Nodokļu jomā mainās ne tikai likmes, bet arī aprēķināšanas kārtība, piemēram, izmaiņas IIN piemērošanā tiem, kas saņem autoratlīdzības, mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem, mainās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Skaistumkopšanas nozarē strādājošos aicina pieteikties atbalstam

Lai sniegtu efektīvāku un plašāku atbalstu skaistumkopšanas nozarei, ir papildināts dīkstāves atbalsta pasākums visiem, kas šajā nozarē bija nodarbināti. Dīkstāves atbalstu var saņemt ne tikai skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji, bet arī to atbalsta personāls, ja vien 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī bija nodarbināts skaistumkopšanas nozares uzņēmumā vai arī darbojās kā pašnodarbinātā persona. Patentmaksātājam bija jābūt spēkā patentam 2020. gada augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī.

Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” paziņojums

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Sīkāk ŠEIT >> .

Informatīvs seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem

2020.gada 13.martā, plkst.10.00 Ābeļu pagasta pārvaldes 2.stāva zālē (Aldaunes iela 13, Ābeļu pagasts, Brodi) notiks informatīvais seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem.

Semināra dalībniekus, iepriekš aicinām iepazīties MK noteikumiem Nr.590., kā arī ar sev interesējošām projekta pieteikuma veidlapām. Visi minētie dokumenti atrodami www.partneribaselija.lv sadaļā „LEADER projektu iesniedzējiem”, kā arī www.lad.gov.lv.

Papildus informācija: t.29283474

Pašvaldības speciālisti tiekas ar novada uzņēmējiem

26. februārī, Viesītes Dienas centra telpās notika pašvaldības speciālistu tikšanās ar novada uzņēmējiem. Uz attīstības un plānošanas nodaļas iniciatīvu atsaucās un sanāksmē piedalījās 19 novada uzņēmēji. Pašvaldību sanāksmē pārstāvēja izpilddirektore Sanita Lūse, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Laura Zvirbule, projektu administratore Liene Maisaka, Viesītes Tūrisma informācijas punkta  pārstāve Ligita Levinska-Drozdova un lauksaimniecības konsultante Irēna Butkus.