Pakalpojumi

   

 

AtbildīgaisPakalpojuma nosaukumsVeidlapas
IzpildirektorsAtļauju izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietāsLejupielādēt
IzpildirektorsAtļauju izsniegšana publisku pasākumu organizēšanaiLejupielādēt
IzpildirektorsAtļauja par koku zāģēšanuLejupielādēt
Domes priekšsēdētājsAtteikums no pirmpirkuma tiesībām (standarta)Lejupielādēt
Domes priekšsēdētājsAtteikums no pirmpirkuma tiesībām uz lauksaimniecības zemēm (fiziskām personām)Lejupielādēt
Domes priekšsēdētājsAtteikums no pirmpirkuma tiesībām uz lauksaimniecības zemēm (juridiskām personām)Lejupielādēt
IzpildirektorsPar deklarēto dzīves vietas anulēšanuLejupielādēt
IzpildirektorsAtļauja par rakšanas darbiemLejupielādēt
Domes priekšsēdētājsStandartiesniegumsLejupielādēt
IzpildirektorsStandartiesniegumsLejupielādēt
IzpildirektorsUzņemšana rindā un dzīvokļa piešķiršanas iesniegumsLejupielādēt
Nodokļu administratoreIesniegums NINO par rēķina saņemšanu uz e-pastuLejupielādēt
IzpildirektorsIzziņas pieprasījumsLejupielādēt
Nekustamā īpašuma speciālistsIeceres iesniegums attīstības teritorijas plānojumāLejupielādēt
Nekustamā īpašuma speciālistsNekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi kā politiski represētai personai Lejupielādēt
Nekustamā īpašuma speciālistsNomas tiesības uz zemes vienībuLejupielādēt
Nekustamā īpašuma speciālistsPagarināt zemes nomas līgumu uz zemes vienībuLejupielādēt
Nekustamā īpašuma speciālistsNodod bez atlīdzības domājamo daļu no zemes vienībasLejupielādēt
Nekustamā īpašuma speciālistsIesniegums atkārtoti apsekot mana īpašumuLejupielādēt
Nekustamā īpašuma speciālistsIesniegums uzsākt nekustama īpašuma atsavināšanas procesuLejupielādēt
Nekustamā īpašuma speciālistsIesniegums izbeigt zemes nomas tiesības uz zemes vienību Lejupielādēt
Attīstības nodaļaIesniegums ''Viesīte Ražo Sēlijas Produkts'' izmantošanuLejupielādēt Noteikumi lejupielādēt
IzpildirektorsIesniegums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiemLejupielādēt
IzpildirektorsIesniegums par Viesītes novada pašvaldības apbalvojumuLejupielādēt
"soli-pa-solim" par mirušu cilvēku apbedīšanu LatvijāLejupielādēt Izcenojums
Izsniegtās atļaujasAtļauju sarakts
Izsniegtās bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju un Viesītes novadāSkatīt

 

 

Video pamācība kā iesniegt E-iesniegumu Jūsu pašvaldībai  www.latvija.lv