Tūrisms Sēlijā

Foto: Modris Putns

Sēlija – seno sēļu zeme. Sēļi ir viena no baltu ciltīm. Pēc arheoloģiskajiem atradumiem ziņas par sēļiem var iegūt no 1. gt. Sākotnēji tie apdzīvoja plašas teritorijas Daugavas abās pusēs (tag. Jēkabpils, Aizkraukles, Madonas novadi) un nedaudz Lietuvas ZA daļu. Vēlajā dzelzs laikmetā sēļi dzīvoja Daugavas kreisajā krastā, no 7. gs. labajā krastā vairākumā dzīvoja latgaļi. Sēļi savus ziedu laikus pieredzējuši no 2. līdz 4. gadsimtā. Sēļu materiālajā kultūrā un senlietās ir daudz kopīgu pazīmju ar latgaļiem (mirušo apbedīšanas virzieni, kapu piedevas). Sēļiem raksturīga kolektīvo uzkalniņkapu kā apbedījumu vietu saglabāšanās vēlajā dzelzs laikmetā un senlietu ziedojumi kapu kājgalī. 13-16. gs. sēļi kopā ar pārējām Latvijas teritorijā dzīvojošām tautībām saplūda latviešu tautā. Latvijas teritoriju, kuru apdzīvoja sēļi, dēvē dažādi: Augšzeme, Augškurzeme, Sēlija.

2012. gada 14. decembrī tika nodibināta Sēlijas novadu apvienība (SNA). SNA ir brīvprātīga pašvaldību apvienība kopīgu mērķu un uzdevumu sasniegšanai. Viens no Sēlijas novadu apvienības mērķiem – apvienot visas Sēlijas vietējā līmeņa pašvaldības Sēlijas kultūrvēsturiskās identitātes saglabāšanai, nostiprināšanai, popularizēšanai un izmantošanai reģiona atpazīstamības un tūrisma attīstībai.

Jaunjelgavas novads:

http://jaunjelgava.lv/index.php/turisms/

Aknīstes novads:

http://turisms-aknistes-novada.mozello.lv/

Ilūkstes novads:

http://turisms-ilukste.mozello.lv/

Jēkabpils novads:

http://jekabpilsnovads.lv/?page_id=702

Neretas novads:

http://www.neretasnovads.lv/index.php/turisms

Salas novads:

http://www.salasnovads.lv/index2.php?sadID=210