Muzejs „Sēlija”

Muzejs „Sēlija”

Pakalpojumu cenrādis un cita informācija pieejama www.muzejsselija.lv

E-pasts: info@muzejsselija.lv

Viesītes muzejs „Sēlija” ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša kultūras iestāde, kas ir Viesītes novada pašvaldības struktūrvienība un atrodas tās pārziņā, dibināta ar Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju domes 2000. gada 5. jūlija lēmumu. 

Viesītes muzeja Sēlija misija ir iemūžināt un glabāt Sēlijas kultūrvēsturiskā novada un seno sēļu cilts vārdu, veidot un nostiprināt sēlisko pašapziņu Viesītes un Sēlijas kultūrvēsturiskā novada ļaudīs.

 • Mēs krājam, glabājam, pētām un popularizējam sava Sēļu novada kultūrvēsturi un vēsturiskās tradīcijas;
 • Stāstām par ievērojamiem ļaudīm no Sēlijas, Viesītes novada un Viesītes, par viņu devumu un atstāto mantojumu,
 • Aicinām novada ļaudis ar lepnumu apzināties Sēlijas bagātības un skaistumu, stingri stāvēt uz savas seno sēļu zemes,
 • Mudinām un palīdzam cilvēkiem būt darbīgiem, uzņēmīgiem un aktīviem visa mūža garumā.

Muzeju „Sēlija” veido trīs nodaļas

Mazā Bānīša parks Brodeles 7, +371 28681126, tip@viesite.lv

 • Sēlijas māja, Viesītes TIP
 • Ar Mazo Bānīti pa Sēliju
 • Vasaras istaba “Sēlijā”
 • Amatniecības centrs

Paula Stradiņa piemiņas ekspozīcijas apmeklējums Peldu 2, + 371 29116334

 • Paula Stradiņa piemiņas ekspozīcija – Prof. P.Stradiņa kabinets un Stradiņu viesistaba
 • Amatniecības ekspozīcija Kamīnzālē un Rokdarbu klasē
 • Vecā Stendera kabinets
 • Brodeles literatūras klase
 • Veselības pēda
 • Medpunkts

Fotogrāfa Mārtiņa Buclera kabinets Lonē, +371 26441743

Latviešu fotogrāfijas pamatlicējs Mārtiņš Buclers (1866 – 1944) dzimis Saukas ev. lut. draudzē Jaunsaukas muižas Juču mājās 1866. gada 12. decembrī. Viņš mācījies pie izcilā tautskolotāja Jura Dauges Ķesterskolā, beidzis Irlavas skolotāju semināru. Fotogrāfa gaitas uzsācis Siguldā. Mārtiņu Bucleru uzskata par nepārspētu fotoliteratūras rakstnieku un fotogrāfu skolotāju visā Baltijā. Viņš ir vienīgais fotogrāfs, kas uzsāka Bībeles ilustrēšanu, izmantojot fotogrāfiju. Pierakstījis un sūtījis Kr.Baronam īpaši retas tautas melodijas, kuras sauc par Saukas (Buclera) sutertīnēm. Mārtiņš Buclers, būdams viens no pirmajiem latviešu izcelsmes fotogrāfiem, pirmais izprata fotogrāfijas daudzpusīgās iespējas un lomu 20. gadsimta kultūrā.

Mārtiņa Buclera piemiņas ekspozīcija izveidota 1986. gadā, kad pirmo reizi kopā pulcējās Latvijas fotogrāfi, lai atzīmētu M. Buclera 120. dzimšanas dienu

Mārtiņa Buclera kabinets saglabā klasiskās fotogrāfijas tradīcijas līdzās digitālajai fotogrāfijai un popularizē Mārtiņa Buclera atziņas par sava laika dokumentēšanu un iemūžināšanu. Muzejā glabājas gan senas vēsturiskas, gan mūsdienu fotogrāfijas un informācija par latviešu fotogrāfijas pamatlicēju Mārtiņu Bucleru.