Amatniecība

Biedrība „Zīle”

Viesītes muzeja „Sēlija” teritorijā atrodas Amatniecības centrs. Šajā centrā ada latviešu tautiskās zeķes un cimdus, tamborē, auž un izšuj krustdūrienā. Savos darbos iestrādā senču ornamentus un zīmes. Strādā ar dabīgiem materiāliem – vilnu, linu, kokvilnu. Galdniecībā nodarbojas ar kokapstrādi (blakus ēkā). Amatniecības centrā var iegādāties arī koka izstrādājumus – svečturus, suvenīrus.

Darba laiks: T  10.00 – 14.00; Se 10.00 – 14.00, taču apskatīt Amatniecības centru un iegādāties rokdarbus ir iespējams jebkurā muzeja „Sēlija” darba dienā (O – Se 10.00 – 17.00)

Adrese: A. Brodeles iela 7, Viesīte

+371 28713597, +371 28681126

Elkšņu pagasta vietējo iniciatīvu grupa Rokdarbu un mākslas pulciņš pieaugušajiem un bērniem „Savam priekam”, darbojas Elkšņu pagasta Atmiņu istabā, + 371 26637030

Rokdarbu pulciņa mērķis ir izzināt senās rokdarbu prasmes, smelties idejas no jau pieredzējušiem rokdarbniekiem un atdzīvināt sen aizmirstas rokdarbu tehnikas un vērtības. Rokdarbnieces ada maučus jeb pulsa sildītājus, strādā pērļošanas tehnikās (darina skaistas rotaslietas, atslēgu piekariņus). Tāpat darbojas citās tehnikās, gatavo dekorācijas.

Interešu klubiņš „Hortenzijas” darbojas Saukas pagasta Lonē, +371 28730155

Piedāvā līdzdarboties rokdarbos, pēta rakstu zīmes. Sanāk kopā katra mēneša pēdējā svētdienā.

Rites Tautskola, tematiskās vasaras nometnes bērniem, plenēri, kursi, biedrība „Kamenes”,

+371 26478395, http://www.ritetautskola.org/