Īstenošana

Nr.p.k.Projekta nosaukumsProjekta numursFinansējuma avotsProjekta termiņšProjekta stadija
Nr.p.k.Projekta nosaukumsProjekta numursFinansējuma avotsProjekta termiņšProjekta stadija
34Zaļās klases izveide Rites pamatskolāNr. 21-05-AL24-A019.2202-000003Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)18.03.2021.-30.04.2022.Ieviešanā
33Mīlestibas takas 4.kārta - Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošanaNr. 20-05-AL24-A019.2202-000003Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)01.07.2020.-30.06.2021.Ieviešanā
32Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībaiNr.8.3.2.2/16/I/001Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds01.01.2017.-31.02.2020.Ieviešanā
31Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanaiNr.8.3.4.0/16/I/001Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds03.2017.-31.12.2022.Ieviešanā
30Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveideNr. 8.4.1.0/16/I/001Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds 01.01.2017.-31.12.2023.Ieviešanā
29Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadāNr.9.2.4.2/16/I/016Projekta kopējās izmaksas ir 79771.00 EUR no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 67805.35 EUR un valsts budžeta finansējums 11965.65 EUR. 27.02.2017.-31.12.2022.Ieviešanā
28Atver sirdi ZemgalēNr. 9.2.2.1./15/I/001 Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds (ESF)01.07.2015.-31.12.2023.Ieviešanā
27Ātruma radara uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes pilsētāNr. 20-05-AL24-A019.2201-000001Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)01.07.2020.-30.06.2021.Ieviešanā
26Kvalitatīva jaunatnes darba kompetencesNr. 2017-3-LV02-KA105-001915Viesītes novada dome11.02.2018.-10.02.2019.Ieviests
25Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības uzlabošanaNr. 19-05-AL24-A019.2207-000001Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)01.10.2019.-31.10.2020.Ieviests
24Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes multifunkcionālajā stadionāNr. 19-05-AL24-A019.2201-000003Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)01.10.2019.-31.10.2020.Ieviests
23Pašvaldības ceļa S6 Bajāri - Grabažāni posma pārbūveNr. 19-05-A00702-000031Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)01.10.2019.-31.12.2020.Ieviests
22Pašvaldības ceļa E17 Dzeņi - Elkšņi posma pārbūveNr. 19-05-A00702-000035Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)01.11.2019.-15.01.2021.Ieviests
21V-R communitiesNr. LLI- 295 INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam 04.2018-09.2019Ieviests
20SocQualityNr. LLI- 317 INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam 01.03.2018.-29.02.2020Ieviests
19Open landscape Nr. LLI-306INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam 03.04.2018.-02.04.2020Ieviests
18Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrādeNr. 1-08/388/2018Latvijas vides aizsardzības fonds01.03.2019.-31.03.2020. Ieviests
17Travel Smart – visit Lithuania and Latvia Nr. LLI - 199INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam01.05.2017.-30.04.2019.Ieviests
16Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām. Divās kārtās.Nr. VNP 2017/08Viesītes novada dome11.12.2017.-28.02.2019.Ieviests
15Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrādeNr. 1-08/123/2018 Latvijas vides aizsardzības fonds04.06.2018-30.04.2019Ieviests
14’Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lone ciemāNr.2018/AL24/4/A019.22.04/1 Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)01.09.2018.–31.10.2019. Ieviests
13Radošās rezidences ViesītēNr.2018/AL24/4/A019.22.05/1 Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)01.09.2018.-30.10.2019.Ieviests
12Viesītes šaursliežu dzelzceļa depo kā unikāla Zemgales industriālā kultūras mantojuma popularizēšana un pieejamības uzlabošana LATVIJAS VALSTS MEŽU atbalstītā ZEMGALES KULTŪRAS PROGRAMMMA 201801.05.2017.-30.11.2018Ieviests
11Tematiskās ekspozīcijas “Vēstures klase” projekta realizācija VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS 01.03.2017.-30.11.2018Ieviests
10Līdaku mazuļu ielaišana Viesītes novada Viesītes ezerāNr.1.39Lauku atbalsta dienesta Zivju fonds un Viesītes novada pašvaldība01.05.2018.-31.10.2018.Ieviests
9Mīlestības takas atjaunošana veselīga dzīvesveida un vides veicināšanaNr.16-05-AL24-A019.2202-000001Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)-20.07.2017.Ieviests
8Viesītes novada ceļa V19 Jaunkančuki-Priede-Ikšķiles pārbūveNr.17-05-A00702-000092Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)-31.12.2018Ieviests
7Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemāNr. 17-050-AL24-A019.2203-000004Projekta kopējā summa ar PVN ir 31612.72 EUR, tai skaitā attiecināmās izmaksas 30161.72 EUR, no kurām 27145.55 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums jeb publiskais finansējums. Pašvaldības līdzfinansējums 3016.17 EUR 1.09.2017.-31.08. 2018.Ieviests
6Aprīkojuma iegāde Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pakalpojumu paplašināšanaiNr. 2017/AL24/2/A019.22.01/3Projekta attiecināmās izmaksas ir 2365.00 EUR, no kurām 2128.50 EUR ir Eiropas, Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums jeb publiskais finansējums. Pašvaldības līdzfinansējums 236.50 EUR 01.08.2017.–11.12.2017. Ieviests
5Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadāNr. 16-05-AL24-A019.2205-000003Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums01.09.2017.- 30.04.2018.Ieviests
4Viesītes Radošās Rezidences izveidošana 16-05-AL24-A019.2205-000003Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums01.09.2016.-29.09.2017. Pārtraukts
3Inventāra papildināšana zivju resursu aizsardzībai Viesītes novada ūdenstilpēs Zivju fonds01.05.2017.–30.09.2017.Ieviests
2Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai publiskos pasākumos Viesītes novadā2017/AL24/2/A019.22.01/3Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)01.09.2017.-30.11.2017.Ieviests
1Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi - Ķēķāni - Zīlāni pārbūve17-05-A00702-000019Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)01.06.2017.–31.07.2018.Ieviests