Bāriņtiesas nodaļa

Viesītes novada bāriņtiesa

Juridiskā adrese: Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

Bāriņtiesa ir Viesītes novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Bāriņtiesas darbību regulē Bāriņtiesu likums, LR Civillikums, MK 19.12.2006. noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi”, Administratīvā procesa likums un citi ārējie normatīvie tiesību akti.

Bāriņtiesas sastāvs

Vārds UzvārdsAmatsTelefonse-pasts
Lita ŠteinarteViesītes novada Bāriņtiesas priekš.-ja P.I., bāriņtiesas locekle 65207296 25400493lita.steinarte[at]jekabpils.lv
Alita KuzņecovaBāriņtiesas locekle29102032alita.kuznecova[at]jekabpils.lv
Diāna StrauseBāriņtiesas psihologs29574452***
Ināra ElberteSekretāre******

Bāriņtiesas dokumentācija

DokumentācijaSkatīt
AdopcijaSkatīt
AizbildnībaSkatīt
AizgādnībaSkatīt
Apliecinājuma funkcijas izpildeSkatīt
Ārpusģimenes aprūpeSkatīt
AudžuģimeneSkatīt
Bāriņtiesas kompatenceSkatīt
Bāriņtiesas pienākumiSkatīt

Viesītes novada bāriņtiesas apmeklētāju pieņemšanas laiki

IestādeDarba laiks
Viesītes novada domePirmdienās no 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 Otrdienās no 8:00 - 12:00 Ceturtdienās no 8:00 – 12:00 (dokumentu sagatavošanas laiks)
Elkšņu pagasta pārvalde Pirmdienās no 8:00 – 17:00 (Viesītē) Trešdienās no 8:00 – 12:00 13:00 - 17:00 (Viesītē, vai dokumentu sagatavošanas laiks)
Saukas pagasta pārvaldeOtrdienās no 8:00 – 16:00 Piektdienās no 8:00 – 16.00 (dokumentu sagatavošanas laiks)
Rites pagasta pārvaldePirmdienās no 13:00 – 17:00 Otrdienās no 8:00 – 17:00 Ceturtdienās no 8:00 – 12:00 (Viesītē, vai dokumentu sagatavošanas laiks)
Bāriņtiesas psihologs Diāna Strause Viesītē Brīvības ielā 10Sestdienās no 10:00 (pēc pieraksta)