Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2028. gadam apstiprināšanu
Lēmums Nr.2
Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2028. gadam
Skatīt stratēģiju