Viesītes muzejs “Sēlija”

Pakalpojumu cenrādis un cita informācija pieejama www.muzejsselija.lv

E-pasts: info@muzejsselija.lv,  tip@viesite.lv

Viesītes muzejs “Sēlija” ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša kultūras iestāde, kas ir Viesītes novada pašvaldības struktūrvienība un atrodas tās pārziņā, dibināta ar Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju domes 2000. gada 5. jūlija lēmumu. 

Viesītes muzeja “Sēlija” misija ir iemūžināt un glabāt Sēlijas kultūrvēsturiskā novada un seno sēļu cilts vārdu, veidot un nostiprināt sēlisko pašapziņu Viesītes un Sēlijas kultūrvēsturiskā novada ļaudīs.

 • Mēs krājam, glabājam, pētām un popularizējam sava Sēļu novada kultūrvēsturi un vēsturiskās tradīcijas;
 • Stāstām par ievērojamiem ļaudīm no Sēlijas, Viesītes novada un Viesītes, par viņu devumu un atstāto mantojumu,
 • Aicinām novada ļaudis ar lepnumu apzināties Sēlijas bagātības un skaistumu, stingri stāvēt uz savas seno sēļu zemes,
 • Mudinām un palīdzam cilvēkiem būt darbīgiem, uzņēmīgiem un aktīviem visa mūža garumā.

Muzeja darbības virzieni:

 • Krājuma politikas īstenošana.
 • Sēlijas un Viesītes novada kultūrvēstures pētniecības un zinātniskais darbs.
 • Komunikācijas darbs ar sabiedrību.
 • Viesītes novada kultūrvēstures pieminekļu uzraudzības koordinēšana.
 • Tūrisma pakalpojumu sniegšana.
 • Sēlijas tradicionālās kultūras glabāšana.
 • Muzeja pārvaldījumā esošo ēku un teritorijas uzturēšana un apsaimniekošana.

Muzeju „Sēlija” veido trīs nodaļas:

Mazā Bānīša parks Viesītē, A.Brodeles ielā 7, +371 28681126, tip@viesite.lv

 • Sēlijas māja, Viesītes TIP Augšzemes etnogrāfija, sēļi un Sēlija, Sēlijas daba
 • Ar Mazo Bānīti pa Sēliju – pamatekspozīcija, kas stāsta par šaursliežu dzelzceļa vēsturi Sēlijā
 • Vasaras istaba Sēlijā – apskatāmi seni sadzīves priekšmeti un darbarīki
 • Viesītes Amatniecības centrs – darbojas biedrība “Zīle”

Paula Stradiņa skola Viesītē, Peldu ielā 2, + 371 29116334,  info@muzejsselija.lv

 • Paula Stradiņa piemiņas ekspozīcija – Prof. P.Stradiņa kabinets un Stradiņu viesistaba
 • Amatniecības ekspozīcija Kamīnzālē un Rokdarbu klasē
 • Vecā Stendera kabinets
 • Annas Brodeles literatūras klase
 • Kāpēča klase
 • Feldšerpunkts
 • “Veselības pēda” muzeja dārzā

Mārtiņa Buclera fotogrāfijas kabinets Lonē, +371 26441743

Mārtiņa Buclera kabinets saglabā klasiskās fotogrāfijas tradīcijas līdzās digitālajai fotogrāfijai un popularizē Mārtiņa Buclera atziņas par sava laika dokumentēšanu un iemūžināšanu. Muzejā glabājas gan senas vēsturiskas, gan mūsdienu fotogrāfijas un informācija par latviešu fotogrāfijas pamatlicēju Mārtiņu Bucleru.