Viesītes vidusskola

Skolas logo zīmevvvvvv

To izveidoja skolas absolvente Zanda Zībiņa (Kasinska)

Skolas žetonszetons

 

VĒSTURE

Mūsu skola dzimusi un augusi reizē ar kluso pilsētiņu Viesīti, reizē ar Latvijas valsti. Skolas vēsturē kā mazā spogulī visas Latvijas likteņgaitas un Viesītes izveidošanās no Eķengrāves miesta par otro pilsētu Jēkabpils rajonā.

Tā baltā gaisma, kas nedziest mūžam

Un brīnuma gaidas – tās man no tevis…

Es pateicos ļoti, pilsēta mazā,

Ka tu man ilgas un nemieru devi.

/A.Brodele./

 • 1923. gada  20. februāris – Eķengrāves “Ratniekos” atver Eķengrāves miesta pamatskolu ar 1. un 2. klasi.
 • 1923. gada rudenī skolu pārceļ uz Biržu ielu 12, Roberta Dumpnieka namu, kur atver 3. un 4. klasi.
 • 1923. gada  18. novembrī Eķengrāves miesta valde nodibina skolas ēkas celšanas fondu.
 • 1925. gads  – Viesītes 1. pakāpes pamatskola izveidojas Paula Stradiņa kungam piederošajā mājā “Beitānos”, tagad tā ir Raiņa iela 55.
 • 1929. gada  oktobrī tiek uzsākta Viesītes pilsētas pamatskolas ēkas (tagad vidusskolas) jaunbūve. Pamatakmens ielikšanā piedalījās arī prof. P.Stradiņš, kurš turpmākos gados vienmēr ir palīdzējis skolai.
 • 1933. gada  rudenī mācības sākas jaunajā pamatskolas ēkā.
 • 1939. gadā  skolā atver 5. klasi.
 • 1940. gads  – skola sāk darbu kā Viesītes pilsētas 6-klasīgā pamatskola.
 • 1944. gada  rudens. Viesītei pāri aizgājis karš. Skolā tiek atvērta 7. klase, sākas mācības Viesītes pilsētas nepilnajā vidusskolā.
 • 1945. gadā  7. klasi beigušos sadala 8. un 9. klasē.
 • 1949. gadā Viesītes vidusskola svinēja savu 1. izlaidumu. 12. klasi beidza pirmie 17 absolventi.

Pēckara gados skolēnu skaits pakāpeniski palielinājās, un drīz vien 1939. gadā uzceltajā skolas ēkā telpu bija par maz. Līdz vidusskolas piebūves uzcelšanai un vēl laiku pēc tam mācības notika Dzērvītim piederošajā mājā Pionieru ielā (tagad Vaļņu ielā 2), kā arī Brīvības ielā 23, ko sauca par “melno” skoliņu tās izskata dēļ.

Pateicoties skolas direktora V. Poliektova neatlaidībai un prof. Paula Stradiņa, kā arī Augstākās Padomes deputātu palīdzībai, 1961. gadā uzsāka skolas piebūves celtniecību. To pabeidza 1962. gadā.

REALIZĒJAMĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
Pamatskolas izglītības programma

Programmas kods: 21011111

Licences Nr. V-1452

Licences izdošanas datums – 04.02.2010.

dokuments

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Programmas kods: 31011011

Licences Nr. V-1453

Licences izdošanas datums – 04.02.2010.

dokuments

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods: 21015611

Licences Nr. V-2510

Licences izdošanas datums – 13.07.2010.

dokuments

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Programmas kods: 21015811

Licences Nr. V-2511

Licences izdošanas datums – 13.07.2010.

dokuments

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Programmas kods: 31011013

Licences Nr. V-5492

Licences izdošanas datums – 05.09.2012.

dokuments