Mūzikas un Mākslas skola

Mūzikas un Mākslas skola

Mājas lapa: www.vmms.lv

Viesītes Mūzikas un mākslas skola dibināta 2008. gadā, apvienojot Jēkabpils A. Žilinska mūzikas skolas un Jēkabpils Mākslas skolas filiāles. Skolā tiek realizētas trīs profesionālās ievirzes izglītības programmas:

• Vokālā mūzika. Kora klase.
• Taustiņinstrumentu spēle. Klavierspēle.
• Vizuāli plastiskā māksla.
Skolā strādā radoši, kvalificēti pedagogi. Skolas audzēkņi ar panākumiem piedalās dažādos Latvijas mēroga, kā arī Starptautiskajos konkursos, mācību procesā pilnveido savas zināšanas mūzikā un mākslā, attīsta savas radošās spējas.
Skola piedāvā arī mūžizglītības iespējas pieaugušajiem, kā arī interešu izglītības iespējas pirmskolas un skolas vecuma bērniem.
Kopš 2009. gada septembra reizi nedēļā skolas gleznošanas telpās pulcējas gleznošanas studijas „Pindzeles” dalībnieces un pirmskolas mākslas studijas „Otiņas” dalībnieki. Kopš 2010. gada izveidota vēl viena mūžizglītības grupa, kurā novada iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas zīda un stikla apgleznošanā, dekupāžā, kā arī radīt darbus papjē – mašē un monotīpijas tehnikās.

Viesītes mūzikas un mākslas skolas pašvērtējums