Novada kapsētas

Informācija par apbedīšanas kārtību Viesītes novada kapsētās.

Kapavietu ierāda kapsētas pārzinis vai pārvaldes vadītājs, pamatojoties uz miršanas apliecību vai izziņu par miršanas reģistrāciju, personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.

  • Viesītes pilsētas un pagasta kapsētas- Kapsētas pārzine M. Stalidzāne(tel. 28682833).
  • Elkšņu pagasta kapsētas- pārvaldes vadītājs D. Černauskis (tel.26659057).
  • Rites pagasta kapsētas- pārvaldes vadītāja L. Bārdule(tel. 26106216).
  • Saukas pagasta kapsētas- pārvaldes vadītāja S. Lūse(tel. 26670482).

Ar 2016.gada 12.oktobri apstiprināti šādi Viesītes novada pašvaldības kapsētu apsaimniekošanas pakalpojumi:

  • Viesītes Jaunās Kapličas ceremonijas zāles izmantošana 10.00 EUR
  • Nelaiķa uzglabāšana kapličas  saldētavā 5.00 EUR
  • Kapličas zvana zvanīšana 1.00 EUR
  • Kapličas inventāra noma 3.50 EUR
  • Apbedīšanas rituāla norises maršruta sakopšana pirms un pēc ceremonijas 3.50 EUR
VietaKapsētu plāns
Jaunie kapi, Viesīte, Viesītes novadsKapsētu shēma
Ausulāru kapi, Viesītes pag., Viesītes novadsKapsētu shēma
Cīrulīšu kapi, Viesītes pag., Viesītes novadsKapsētu shēma
Dešu kapi, Viesītes pag., Viesītes novadsKapsētu shēma
Ikšķiļu kapi, Viesītes pag., Viesītes novadsKapsētu shēma
Rāviņu kapi, Viesītes pag., Viesītes novadsKapsētu shēma
Stauģu kapi, Viesītes pag., Viesītes novadsKapsētu shēma
Sunākstes kapi, Viesītes pag., Viesītes novadsKapsētu shēma
Šūšānu kapi, Viesītes pag., Viesītes novadsKapsētu shēma
Veckapi, Viesītes pag., Viesītes novadsKapsētu shēma
Vēžinieku kapi, Viesītes pag., Viesītes novadsKapsētu shēma
Ziedānu kapi, Viesītes pag., Viesītes novadsKapsētu shēma
Būbenānu kapi, Viesītes pag., Viesītes novadsKapsētu shēma
Ozoliņu kapi, Viesītes pag., Viesītes novadsKapsētu shēma
Klauces kapi,Elkšņu pag., Viesītes novadsKapsētu shēma
Kristūžu kapi,Elkšņu pag., Viesītes novadsKapsētu shēma
Svaru kapi,Elkšņu pag., Viesītes novadsKapsētu shēma
Kundzānu kapi,Elkšņu pag., Viesītes novadsKapsētu shēma
Pormaļu kapi, Rites pag., Viesītes novadsKapsētu shēma
Tiltiņu kapi, Rites pag., Viesītes novadsKapsētu shēma
Ūzānu kapi, Rites pag., Viesītes novadsKapsētu shēma
Vecie kapi, Viesīte, Viesītes novadsKapsētu shēma
Zalaku kapi, Viesītes pagasts, Viesītes novadsKapsētu shēma
Galvānu kapi, Saukas pagasts, Viesītes novadsKapsētu shēma
Ilžu kapi, Rites pagasts, Viesītes novadsKapsētu shēma
Melderišķu kapi, Rites pagasts, Viesītes novadsKapsētu shēma
Smiltaines kapi, Saukas pagasts, Viesītes novadsKapsētu shēma
Ulģu kapi, Viesītes pagasts, Viesītes novadsKapsētu shēma