Z/S “Kalna Dambrāni”

Nosaukums: Z/S “Kalna Dambrāni”

Darbības joma: Piena lopkopība, gaļkopība, graudkopība

Adrese: “Kalna Dambrāni”, Viesītes pagasts, Viesītes novads, LV-5237

Kontaktinformācija: tālr.: 26409150, 28300281

e-pasts: kalnadambrani[at]inbox.lv