Viegli lasīt

Adrese:

Viesītes novada pašvaldība

Brīvības iela 10, Viesīte, LV-5237

Kontaktinformācija:

Tālr: 65245179, 65207294

E-pasts: dome@viesite.lv

Viesītes novada administrācijas darba laiks:

Pirmdiena-  ceturtdiena 8.00 – 17.00

/pusdienas pārtraukums 12.00 – 12.30/

Piektdiena – 8.00 – 14.30

/pusdienas pārtraukums 12.00 – 12.30/

 

Viesītes novads atrodas Augšzemē jeb Sēlijā. Tā kopējā platība ir 650,5 km2 un administratīvais centrs atrodas Viesītē.

Novads izveidots 2009. gadā, apvienojot bijušā Jēkabpils rajona Viesītes pilsētu ar lauku teritoriju un Elkšņu, Rites un Saukas pagastus.

Novada attālums no Viesītes līdz Rīgai -130 km, Jēkabpilij – 32 km, Jelgavai -180 km, līdz Lietuvas robežai – 31 km.

Viesītes novada pašvaldību veido Viesītes novada pašvaldības dome un tās izveidotās izpildinstitūcijas.

Dome pieņem lēmumus un ir atbildīga par pašvaldībai doto valsts pārvaldes funkciju, uzdevumu izpildi un budžeta izstrādi un izpildi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Dome sastāv no 9 deputātiem. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks.

Lai nodrošinātu savu darbību, dome no deputātiem ievēl pastāvīgās komitejas.