Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs

Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs

SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs”

Ilgstošā sociālā aprūpe, īslaicīgā sociālā aprūpe un veselības aprūpe

 • Adrese: Smilšu iela 39, Viesīte, Viesītes novads, LV5237.
 • Tālrunis/Fakss 28809219 (māsu istaba); 28805260 (grāmatvedība),
 • E-pasta adrese: viesitesvsac@inbox.lv
 • SIA „Viesītes VSAC” vadītāja Ilga Laizāne
 • tālr. 22334744, e-pasta adrese: ilga.laizane@viesite.lv

VIESĪTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls pieder Viesītes novada pašvaldībai. Centrs izveidots 1997. gada 1. martā. Tā mērķis ir – sniegt veselības, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

VIESĪTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRĀ UZŅEM:

Īslaicīgā sociālā aprūpē un dienas stacionārā personas ar veselības problēmām. Ilgstošā sociālā aprūpē personas pensijas vecumā un personas ar I un II grupas invaliditāti, saistītu ar fiziska rakstura traucējumiem, kurām nepieciešama patstāvīga aprūpe vai aprūpe uz laiku.

VIESĪTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRĀ

Klienti dzīvo  divvietīgās un trīsvietīgās labiekārtotās istabās.

ILGSTOŠĀ SOCIĀLĀ APRŪPĒ KLIENTIEM NODROŠINA

 • Sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un mājokli;
 • Nepieciešamos aprūpes materiālus, personīgās higiēnas piederumus, veļu, piemērotu apģērbu un apavus;
 • Vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu;
 • Neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā, ģimenes ārsta pakalpojumus un klienta vajadzībām atbilstošu ikdienas veselības aprūpi,  medicīnas māsas pakalpojumus.
 • Iespēju saturīgi pavadīt laiku;
 • Atbilstoši funkcionālajam stāvoklim nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

KLIENTIEM IR IESPĒJAS

 • Attīstīt pašaprūpes iemaņas;
 • Apmeklēt dažādas nodarbības un kultūras pasākumus;
 • Izmantot bibliotēku;
 • Saņemt garīgo aprūpi;
 • Atpūsties Viesītes VSAC piederošajā teritorijā.

Aprūpes centrā ir neliela bibliotēka, atpūtas istaba, ir iespēja skatīties televizoru. Var nodarboties ar rokdarbiem. Atbilstoši konfesijai, tiek pieaicināti mācītāji. Klienti iesaistās teritorijas labiekārtošanā un sakopšanā.

Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrā ir nepieciešamie apstākļi, lai klienti varētu saturīgi pavadīt laiku. Tiek svinēti gadskārtu svētki, sumināti jubilāri, organizēti dažādi kultūras pasākumi. Tiek apmeklēti pasākumi ārpus Viesītes VSAC (Viesītes kultūras namā, baznīcā u.c..).

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Ilgstošā sociālā aprūpē:

 • Novadu sociālās nodaļas lēmums par sociālo pakalpojumu nepieciešamību
 • Personas iesniegums
 • Medicīniskā dokumentācijas veidlapa Nr.027/u
 • Psihiatra slēdziens
 • Invaliditāti apliecinoši dokumenti vai dokumenti, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju
 • Pase, pases kopija

 Īslaicīgā sociālā aprūpē:

 • Pase
 • Savstarpējās vienošanās līgums (īslaicīgā sociālā aprūpē)

Noteikumi:

Visu šo pakalpojumu pieejamību nodrošina Viesītes VSAC personāls, kopumā 22 darbinieki, tai skaitā:

 • Administrācija – 1,
 • Medicīnas māsas – 2,
 • Sociālais darbinieks – 1,
 • aprūpētāji – 9,
 • pavāri – 4,
 • c.

Gada pārskats