Novads

Viesītes novads ir pašvaldība Sēlijas centrālajā daļā, kurā 2009. gadā apvienota bijušā Jēkabpils rajona Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju un Elkšņu, Rites un Saukas pagasti. Robežojas ar Neretas, Jaunjelgavas, Salas, Jēkabpils un Aknīstes novadiem, kā arī Lietuvas Panevēžas apriņķi. Novada centrs ir Viesītes pilsēta.

  1. Iedzīvotāju skaits – 4375,
  2. Novada kopējā platība -650,5 km2
  3. Novada centrs – Viesītes pilsēta
  4.  Attālums no Viesītes līdz Rīgai -130 km, Jēkabpilij – 32 km, Jelgavai -180 km, līdz Lietuvas robežai – 31 km.

Viesītes novada pašvaldība ir viena no divdesmit divām Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām.

Apvienoto pagastu vērtības ir sirsnīgi un darbīgi cilvēki, bagāts kultūrvēsturiskais mantojums, tradicionālais lauku dzīves veids, daudzveidīga, neskarta daba – pļavas, meži, purvi, ūdeņi, klusums un miers.